Go to page : Previous  1, 2, 3  Next.

Post new topic  This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.

 » Nhóm phát triển » Thử nghiệm modsThử nghiệm BBcode MediaYou cannot reply to topics in this forum

#1admin on 2011-08-24, 12:35 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhThử nghiệm BBcode Media
First topic message reminder :

http://photo.tamtay.vn/photo/view/439879/Mua-mua-ha.html[/media]
#26admin on 2011-08-26, 02:45 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
#27admin on 2011-08-26, 02:51 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://nhacso.net/nghe-album/bang-gia-single.68535.html
#28admin on 2011-08-26, 02:52 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://nhacso.net/nghe-album/bang-gia-single.68535.html[/media]
#29admin on 2011-08-26, 03:02 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://nhacso.net/nghe-nhac/on-rainy-days.394474.html[/media]
#30admin on 2011-08-26, 03:08 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://nhacso.net/nghe-playlist/100-ca-khuc-hay-nhat-moi-thoi-dai.55996.html
#31admin on 2011-08-26, 03:08 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://nhacso.net/nghe-playlist/100-ca-khuc-hay-nhat-moi-thoi-dai.55996.html[/media]
#32admin on 2011-08-26, 03:16 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.nhacvn.net/nghe-album-1030/Khanh-Phuong-Vol-5.html[/media]
#33admin on 2011-08-26, 03:20 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.nhacvn.net/nghe-bai-hat-13802/Xa-tam-voi-Nathan-Lee.html
#34admin on 2011-08-26, 03:27 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.nhacvn.net/nghe-bai-hat-13802/Xa-tam-voi-Nathan-Lee.html[/media]
#35admin on 2011-08-26, 03:27 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.nhacvn.net/nghe-bai-hat-13834/Xe-tan-man-dem-Khanh-Phuong.html[/media]
#36admin on 2011-08-26, 03:41 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://s913.photobucket.com/albums/ac332/battuvuong/Shoptrangbi/?albumview=slideshow[/media]
#37admin on 2011-08-26, 11:20 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.nhaccuatui.com/mv4u/xem-clip/AwQdU0IijrkB/khep-lai-drifting-away-j-lee-thai-viet-g.html
#38admin on 2011-08-26, 11:21 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.nhaccuatui.com/mv4u/xem-clip/AwQdU0IijrkB/khep-lai-drifting-away-j-lee-thai-viet-g.html[/media]
#39admin on 2011-08-26, 11:25 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=UaWUAtvbwEBe
#40admin on 2011-08-26, 11:26 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=UaWUAtvbwEBe[/media]
#41admin on 2011-08-26, 11:26 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jfIlRnxi2K[/media]
#42admin on 2011-08-26, 11:40 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.dailymotion.com/video/xkpyyo_bynh-ly-gay-hoang-mang-cho-ngyyi-dan-nghi-lyc_news#hp-v-v1
#43admin on 2011-08-26, 11:40 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.dailymotion.com/video/xkpyyo_bynh-ly-gay-hoang-mang-cho-ngyyi-dan-nghi-lyc_news#hp-v-v1[/media]
#44admin on 2011-08-26, 11:55 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.youtube.com/watch?v=ninYg5V3Z-o&feature=channel_video_title
#45admin on 2011-08-26, 11:56 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://www.youtube.com/watch?v=ninYg5V3Z-o&feature=channel_video_title[/media]
#46admin on 2011-08-26, 16:46 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://photo.tamtay.vn/misc/slideshow.swf?ver=1.2&file=http://photo.tamtay.vn/slide/440459&overstretch=none&enablejs=false&linkfromdisplay=true" quality="high" allowfullscreen="true" allowsciptaccess="always" height="420" width="550">
#47admin on 2011-08-26, 16:47 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
http://photo.tamtay.vn/photo/view/440459/Kim-Cuong-2.html[/media]
#48Sấm on 2011-08-27, 18:26 View user profile http://www.9xstudio.biz
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media
Vẫn chưa hiểu
#49Sấm on 2011-08-28, 15:40 View user profile http://www.9xstudio.biz
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media


http://www.youtube.com/watch?v=il9197osUZw[/media]
#50Guest on 2011-08-28, 19:21
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media

http://mp3.zing.vn/video-clip/Cho-Voi-Nhe-Long-Behind-The-Scenes-Ngo-Kien-Huy/ZWZDZD7U.html?_frombox=genrevideo[/media]
#51Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm BBcode Media

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt