Go to page : 1, 2, 3  Next.

Post new topic  This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.

 » Nhóm phát triển » Thử nghiệm modsKhu vực thử nghiệm Forumotion Media CenterYou cannot reply to topics in this forum

#1admin on 2011-07-16, 01:05 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhKhu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
Xem trước bài viết này: http://www.www.fmvi.tk/t86-tester-forumotion-media-center
Bạn có thể gửi bất kỳ link hay BBcode về đối tượng Image, Mp3, flash, Youtube, Dailymotion tại đây.
Ví dụ gửi những link này:
Code:
http://i28.servimg.com/u/f28/16/58/89/73/baivon10.png

http://www.weebly.com/uploads/5/8/4/4/5844790/custom_themes/573884348642511473/files/FMvi-Group.mp3

http://clips.go.vn/plugins/ClipPlayer_S11.swf?sp=media.go.vn/clip/&fn=flv/99/battuvuong_20110411104108C_Cau_chuyen_tinh_toi

http://www.nhaccuatui.com/m/rREtNl62Lg

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player_mp3_zing.swf?file=http://mp3.zing.vn/xml/video-clip/LmcmTLnNBEXDuWRtYPTFHLH?autoplay=false&wmode=transparent&1
http://youtu.be/Mos3gD5W_DA

http://www.dailymotion.com/video/xjeimv_japan-tsunami-shot-by-a-car-driver_news#from=embed
Và dưới đây là kết quả hiển thị:


https://i.servimg.com/u/f28/16/58/89/73/baivon10.png

http://www.weebly.com/uploads/5/8/4/4/5844790/custom_themes/573884348642511473/files/FMvi-Group.mp3

http://clips.go.vn/plugins/ClipPlayer_S11.swf?sp=media.go.vn/clip/&fn=flv/99/battuvuong_20110411104108C_Cau_chuyen_tinh_toi

http://www.nhaccuatui.com/m/rREtNl62Lg

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player_mp3_zing.swf?file=http://mp3.zing.vn/xml/video-clip/LmcmTLnNBEXDuWRtYPTFHLH?autoplay=false&wmode=transparent&1
https://youtu.be/Mos3gD5W_DA

https://www.dailymotion.com/video/xjeimv_japan-tsunami-shot-by-a-car-driver_news#from=embed
#2admin on 2011-07-16, 01:27 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#3admin on 2011-07-16, 01:38 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#4Guest on 2011-07-16, 06:02
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
Code:
http://music.go.vn/Players/V2/Playlist/400x160/app.swf?dataURL=http://music.go.vn/Action/CallBackService.aspx?sid=617758&assetURL=http://music.go.vn/Players/V2/Playlist/400x160/defaultSkin.swf&playingMode=http&autoPlay=true

Chỉnh thằng này autoplay=false giống mấy cái kia cho đỡ phiền Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center 650269930

#6Sấm on 2011-07-16, 11:42 http://www.9xstudio.biz
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
Có cái clip kia nhìn đã thế huynh Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center 650269930 :face:
#7Sấm on 2011-07-16, 11:43 http://www.9xstudio.biz
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#8Sấm on 2011-07-16, 11:44 http://www.9xstudio.biz
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
Quá chuẩn Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center 3494493907
#9_Mark_ on 2011-07-16, 15:01 http://www.nguyendangdao.com luckyboy_103@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center Baivon10

Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center Baivon10

Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center Baivon10
#10Sấm on 2011-07-16, 15:37 http://www.9xstudio.biz
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
https://i.servimg.com/u/f28/16/58/89/73/baivon10.png
Cái clip kia nhìn sướng quá, làm mình hứng :lol!: :lol!:
#11admin on 2011-07-16, 18:17 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
eagle8x wrote:
Code:
http://music.go.vn/Players/V2/Playlist/400x160/app.swf?dataURL=http://music.go.vn/Action/CallBackService.aspx?sid=617758&assetURL=http://music.go.vn/Players/V2/Playlist/400x160/defaultSkin.swf&playingMode=http&autoPlay=true
Chỉnh thằng này autoplay=false giống mấy cái kia cho đỡ phiền Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center 650269930
Làm xong rồi mà quên bỏ vô update :oops:
Anh kiểm tra xem còn host nào autoplay=true nữa để em update trong lần sau luôn Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center 650269930
#12admin on 2011-07-16, 18:26 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
Xem thông tin Update tại: http://www.www.fmvi.tk/t86-tester-forumotion-media-center
Các bạn lưu ý, ở dạng Direct link thì một số host video bị quảng cáo adf.ly của Forumotion nên file không chạy được nhé 😢
#13admin on 2011-07-16, 22:00 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#14admin on 2011-07-16, 22:14 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#15admin on 2011-07-16, 22:32 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#16admin on 2011-07-16, 22:48 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#17admin on 2011-07-16, 23:10 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#18admin on 2011-07-16, 23:11 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#19admin on 2011-07-16, 23:38 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#20admin on 2011-07-16, 23:55 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#21admin on 2011-07-17, 00:39 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#22admin on 2011-07-17, 00:44 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#23admin on 2011-07-17, 00:48 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#24admin on 2011-07-17, 01:13 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#25admin on 2011-07-17, 01:19 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center
#26Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Khu vực thử nghiệm Forumotion Media Center

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt