20130116
 • Ưu điểm:
  • Hỗ trợ trích dẫn đơn, đa trích dẫn.
  • Kết quả hiển thị ngay lập tức.
  • Xem trước, gửi bài nhanh không chuyển trang.

 • Nhược điểm:
  • Chỉ hỗ trợ 22 biểu tượng cảm xúc thường dùng.
  • Khả năng chuyển nội dung từ bbcode code chưa toàn diện.
  • Không hỗ trợ bbcode rand, wow, custom bbcode.


Thử nghiệm blog 1-16-210

by admin - Comments: 44 - Views: 4292
20130113
Demo:
Thử nghiệm blog 1-13-210

Chức năng:
 • Hiển thị kết quả bình chọn dạng 5 ngôi sao.
 • Thông tin bình chọn gửi lên feedback. (không thông báo lên tường)
 • Hiển thị tooltip chi tiết.
 • Hiệu ứng sao rơi khi bình chọn.
 • Sử dụng ajax, không chuyển trang.
 • Quy ước:
  • Sao vàng: có thể bình chọn.
  • Sao đỏ: đã bình chọn...

by admin - Comments: 11 - Views: 891