.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Đóng góp[punBB] Tạo chức năng BAN nhanhYou cannot reply to topics in this forum

#1zero on 2012-04-03, 01:45 View user profile http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanh[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Chức năng: Tạo 1 button có tên là Ban dưới mỗi bài viết thành viên.

Demo (theo yêu cầu): http://jsfiddle.net/creepyzero/sgUgQ/

Module >> Portal & Widgets >> Forum widgets management >> Create a widget >> Điền Widget name, Use a table type : No >> Permission: Admin (and Mod)
Code:
jQuery(function() {
var x = jQuery('.username');
button = jQuery('.options-button');
for (i=0;i<x.length;i++) {
y = x[i].firstChild;
uid = y.getAttribute('href').substring(2);
button[i].innerHTML += '<a href="/modcp?mode=ban&user_id='+uid+'">Ban</a>';
}
});

Lưu ý: Sửa chỗ .options-button cho phù hợp với forum của bạn.
Written by Zero
#2rua_can_91 on 2012-04-03, 09:44 View user profile http://diendan.chinhphuc.info
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
cái này sử dụng thế nào? ::
#3Guest on 2012-04-03, 10:05
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
chưa hiểu lắm , skin mặc định + skin fmvi ? còn skin khác thì sao
à mà tiêu đề có dấu ( ) nên topic vào bị đơ 1 chút
#4zero on 2012-04-03, 10:13 View user profile http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
nhoc_love_nd91 wrote:chưa hiểu lắm , skin mặc định + skin fmvi ? còn skin khác thì sao
à mà tiêu đề có dấu ( ) nên topic vào bị đơ 1 chút
() chẳng liên quan gì tốc độ tải trang hết : Skin khác thì mình không biết chủ yếu đừng đổi dom là được rồi, không lẽ ngồi viết code cho từng skin :: Mọi bài hướng dẫn trong đây và chinhphuc toàn cho skin mặc định, nhiều người xài skin chỉnh sửa làm không được cứ nói hư, nhiều lúc mình thấy cũng không thèm trả lời ::
#5Luffy-Chin on 2012-04-03, 11:41 View user profile http://www.onepiecefm.net/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Anh có thể cho Demo được không
#6liv.com on 2012-04-03, 22:19 View user profile http://thekop.forumvi.com/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Anh zero có thể hướng dẫn kĩ hơn cách mã hóa code không ạ?
#7zero on 2012-04-04, 02:16 View user profile http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
milito wrote:Anh có thể cho Demo được không
Demo có gì để xem ??? Chỉ là cái button có chữ Ban thôi ::
liv.com wrote:Anh zero có thể hướng dẫn kĩ hơn cách mã hóa code không ạ?
Forum có hướng dẫn rồi, mình không hướng dẫn lại nữa :
#8admin on 2012-04-04, 09:11 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Sao skin fmvi anh cài vào ko có... chuyện gì xảy ra thế nhỉ ::
#9baivong on 2012-04-04, 11:33 View user profile http://www.độtkích.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Code của zero là cho skin fmvi nhưng phải dùng button css, nếu vậy thì phải code này mới đúng
Code:
<script type="text/javascript">
var _0x6381=["\x30\x28\x22\x2E\x35\x2D\x36\x2D\x37\x20\x61\x22\x29\x2E\x38\x28\x39\x28\x29\x7B\x62\x20\x61\x3D\x30\x28\x31\x29\x2E\x63\x28\x22\x33\x22\x29\x2E\x64\x28\x32\x29\x3B\x30\x28\x31\x29\x2E\x65\x28\x22\x2E\x66\x22\x29\x2E\x67\x28\x22\x2E\x34\x3A\x68\x22\x29\x2E\x69\x28\x27\x3C\x61\x20\x6A\x3D\x22\x34\x22\x20\x33\x3D\x22\x2F\x6B\x3F\x6C\x3D\x6D\x26\x6E\x3D\x27\x2B\x61\x2B\x27\x22\x3E\x6F\x3C\x2F\x61\x3E\x27\x29\x7D\x29\x3B","\x7C","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x6A\x51\x75\x65\x72\x79\x7C\x74\x68\x69\x73\x7C\x7C\x68\x72\x65\x66\x7C\x73\x6D\x61\x6C\x6C\x5F\x74\x65\x78\x74\x62\x75\x74\x74\x6F\x6E\x7C\x75\x73\x65\x72\x7C\x62\x61\x73\x69\x63\x7C\x69\x6E\x66\x6F\x7C\x65\x61\x63\x68\x7C\x66\x75\x6E\x63\x74\x69\x6F\x6E\x7C\x7C\x76\x61\x72\x7C\x61\x74\x74\x72\x7C\x73\x6C\x69\x63\x65\x7C\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x73\x7C\x70\x6F\x73\x74\x7C\x66\x69\x6E\x64\x7C\x6C\x61\x73\x74\x7C\x61\x66\x74\x65\x72\x7C\x63\x6C\x61\x73\x73\x7C\x6D\x6F\x64\x63\x70\x7C\x6D\x6F\x64\x65\x7C\x62\x61\x6E\x7C\x75\x73\x65\x72\x5F\x69\x64\x7C\x42\x61\x6E","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","","\x5C\x77\x2B","\x5C\x62","\x67"];eval(function (_0x1b52x1,_0x1b52x2,_0x1b52x3,_0x1b52x4,_0x1b52x5,_0x1b52x6){_0x1b52x5=function (_0x1b52x3){return _0x1b52x3.toString(_0x1b52x2);} ;if(!_0x6381[5][_0x6381[4]](/^/,String)){while(_0x1b52x3--){_0x1b52x6[_0x1b52x5(_0x1b52x3)]=_0x1b52x4[_0x1b52x3]||_0x1b52x5(_0x1b52x3);} ;_0x1b52x4=[function (_0x1b52x5){return _0x1b52x6[_0x1b52x5];} ];_0x1b52x5=function (){return _0x6381[6];} ;_0x1b52x3=1;} ;while(_0x1b52x3--){if(_0x1b52x4[_0x1b52x3]){_0x1b52x1=_0x1b52x1[_0x6381[4]]( new RegExp(_0x6381[7]+_0x1b52x5(_0x1b52x3)+_0x6381[7],_0x6381[8]),_0x1b52x4[_0x1b52x3]);} ;} ;return _0x1b52x1;} (_0x6381[0],25,25,_0x6381[3][_0x6381[2]](_0x6381[1]),0,{}));
</script>
#10simon123 on 2012-04-04, 11:46 View user profile http://zone-a7.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
anh baivong button css ban làm sao anh hướng dẫn lun
#11baoden.mango on 2012-04-04, 19:24 View user profile http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
làm sao để nó hiện lên nhỉ ??
#12zero on 2012-04-04, 22:47 View user profile http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
baivong wrote:Code của zero là cho skin fmvi nhưng phải dùng button css, nếu vậy thì phải code này mới đúng
Skin fmvi không có sẵn button css à : Nếu không thì làm theo bài này: http://www.fmvi.org/t403p30-huong-dan-thay-button-bang-css-cho-punbb#3775
#13kinô on 2012-04-05, 14:10 View user profile
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
cái code sau cho nó vào đâu nhỉ ?
#14simon123 on 2012-04-05, 18:13 View user profile http://zone-a7.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
thử cho vào 2 cái lun mà ko dc hajzzzz
#15zero on 2012-04-05, 23:10 View user profile http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
admin wrote:Sao skin fmvi anh cài vào ko có... chuyện gì xảy ra thế nhỉ ::
Trong demo làm được mà anh có đặt widget ở toàn trang không hay chỉ ở trang chủ thôi : Code gốc em bỏ trong widget :
#16Khách vi on 2012-06-23, 18:41
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
cai' do' la` do ban. su~ dung. skin cua Fmvi. Trong skin cua~ Fmvi, baivong da~ them^ mod day^ vao`. Chu' dao` dau^ ra tra loi nhanh khong^ chuyen^ trang.
#17cubimtq on 2012-06-23, 20:20 View user profile http://streetcrew.forum.st/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
em vẫn chưa hiểu lắm
Nhưng vẫn like vì bác đã vất vả
#18hacbao0918 on 2012-06-24, 13:35 View user profile http://fireworks.forumvi.com/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
????????????????????????????????
#19ܓܨܓMxTrường on 2012-07-06, 18:42 View user profile
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Lâu rồi không gặp zero nhỉ
#20HieuKen on 2012-07-07, 17:35 View user profile http://loitamsu.forumotion.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
hay nhỉ
#21Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt