.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Đóng góp[punBB] Tạo chức năng BAN nhanhYou cannot reply to topics in this forum

#1zero on 2012-04-03, 01:45 http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanh[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Chức năng: Tạo 1 button có tên là Ban dưới mỗi bài viết thành viên.

Demo (theo yêu cầu): http://jsfiddle.net/creepyzero/sgUgQ/

Module >> Portal & Widgets >> Forum widgets management >> Create a widget >> Điền Widget name, Use a table type : No >> Permission: Admin (and Mod)
Code:
jQuery(function() {
var x = jQuery('.username');
button = jQuery('.options-button');
for (i=0;i<x.length;i++) {
y = x[i].firstChild;
uid = y.getAttribute('href').substring(2);
button[i].innerHTML += '<a href="/modcp?mode=ban&user_id='+uid+'">Ban</a>';
}
});

Lưu ý: Sửa chỗ .options-button cho phù hợp với forum của bạn.
Written by Zero
#2rua_can_91 on 2012-04-03, 09:44 http://diendan.chinhphuc.info
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
cái này sử dụng thế nào? :[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 3980629585:
#3Guest on 2012-04-03, 10:05
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
chưa hiểu lắm , skin mặc định + skin fmvi ? còn skin khác thì sao
à mà tiêu đề có dấu ( ) nên topic vào bị đơ 1 chút
#4zero on 2012-04-03, 10:13 http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh Flag_r10
nhoc_love_nd91 wrote:chưa hiểu lắm , skin mặc định + skin fmvi ? còn skin khác thì sao
à mà tiêu đề có dấu ( ) nên topic vào bị đơ 1 chút
() chẳng liên quan gì tốc độ tải trang hết [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 1850065671: Skin khác thì mình không biết chủ yếu đừng đổi dom là được rồi, không lẽ ngồi viết code cho từng skin :[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 1378072391: Mọi bài hướng dẫn trong đây và chinhphuc toàn cho skin mặc định, nhiều người xài skin chỉnh sửa làm không được cứ nói hư, nhiều lúc mình thấy cũng không thèm trả lời :[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 3037015332:
#5Luffy-Chin on 2012-04-03, 11:41 http://www.onepiecefm.net/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Anh có thể cho Demo được không [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 364988687
#6liv.com on 2012-04-03, 22:19 http://thekop.forumvi.com/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Anh zero có thể hướng dẫn kĩ hơn cách mã hóa code không ạ? [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 364988687
#7zero on 2012-04-04, 02:16 http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh Flag_r10
milito wrote:Anh có thể cho Demo được không [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 364988687
Demo có gì để xem ??? Chỉ là cái button có chữ Ban thôi :[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 2873859802:
[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh Flag_r10
liv.com wrote:Anh zero có thể hướng dẫn kĩ hơn cách mã hóa code không ạ? [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 364988687
Forum có hướng dẫn rồi, mình không hướng dẫn lại nữa [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 1850065671:
#8admin on 2012-04-04, 09:11 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Sao skin fmvi anh cài vào ko có... chuyện gì xảy ra thế nhỉ :[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 2896169666:
#9baivong on 2012-04-04, 11:33 http://www.độtkích.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Code của zero là cho skin fmvi nhưng phải dùng button css, nếu vậy thì phải code này mới đúng [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 1564925666
Code:
<script type="text/javascript">
var _0x6381=["\x30\x28\x22\x2E\x35\x2D\x36\x2D\x37\x20\x61\x22\x29\x2E\x38\x28\x39\x28\x29\x7B\x62\x20\x61\x3D\x30\x28\x31\x29\x2E\x63\x28\x22\x33\x22\x29\x2E\x64\x28\x32\x29\x3B\x30\x28\x31\x29\x2E\x65\x28\x22\x2E\x66\x22\x29\x2E\x67\x28\x22\x2E\x34\x3A\x68\x22\x29\x2E\x69\x28\x27\x3C\x61\x20\x6A\x3D\x22\x34\x22\x20\x33\x3D\x22\x2F\x6B\x3F\x6C\x3D\x6D\x26\x6E\x3D\x27\x2B\x61\x2B\x27\x22\x3E\x6F\x3C\x2F\x61\x3E\x27\x29\x7D\x29\x3B","\x7C","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x6A\x51\x75\x65\x72\x79\x7C\x74\x68\x69\x73\x7C\x7C\x68\x72\x65\x66\x7C\x73\x6D\x61\x6C\x6C\x5F\x74\x65\x78\x74\x62\x75\x74\x74\x6F\x6E\x7C\x75\x73\x65\x72\x7C\x62\x61\x73\x69\x63\x7C\x69\x6E\x66\x6F\x7C\x65\x61\x63\x68\x7C\x66\x75\x6E\x63\x74\x69\x6F\x6E\x7C\x7C\x76\x61\x72\x7C\x61\x74\x74\x72\x7C\x73\x6C\x69\x63\x65\x7C\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x73\x7C\x70\x6F\x73\x74\x7C\x66\x69\x6E\x64\x7C\x6C\x61\x73\x74\x7C\x61\x66\x74\x65\x72\x7C\x63\x6C\x61\x73\x73\x7C\x6D\x6F\x64\x63\x70\x7C\x6D\x6F\x64\x65\x7C\x62\x61\x6E\x7C\x75\x73\x65\x72\x5F\x69\x64\x7C\x42\x61\x6E","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","","\x5C\x77\x2B","\x5C\x62","\x67"];eval(function (_0x1b52x1,_0x1b52x2,_0x1b52x3,_0x1b52x4,_0x1b52x5,_0x1b52x6){_0x1b52x5=function (_0x1b52x3){return _0x1b52x3.toString(_0x1b52x2);} ;if(!_0x6381[5][_0x6381[4]](/^/,String)){while(_0x1b52x3--){_0x1b52x6[_0x1b52x5(_0x1b52x3)]=_0x1b52x4[_0x1b52x3]||_0x1b52x5(_0x1b52x3);} ;_0x1b52x4=[function (_0x1b52x5){return _0x1b52x6[_0x1b52x5];} ];_0x1b52x5=function (){return _0x6381[6];} ;_0x1b52x3=1;} ;while(_0x1b52x3--){if(_0x1b52x4[_0x1b52x3]){_0x1b52x1=_0x1b52x1[_0x6381[4]]( new RegExp(_0x6381[7]+_0x1b52x5(_0x1b52x3)+_0x6381[7],_0x6381[8]),_0x1b52x4[_0x1b52x3]);} ;} ;return _0x1b52x1;} (_0x6381[0],25,25,_0x6381[3][_0x6381[2]](_0x6381[1]),0,{}));
</script>
#10simon123 on 2012-04-04, 11:46 http://zone-a7.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
anh baivong button css ban làm sao anh hướng dẫn lun
#11baoden.mango on 2012-04-04, 19:24 http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
làm sao để nó hiện lên nhỉ ??
#12zero on 2012-04-04, 22:47 http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh Flag_r10
baivong wrote:Code của zero là cho skin fmvi nhưng phải dùng button css, nếu vậy thì phải code này mới đúng [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 1564925666
Skin fmvi không có sẵn button css à [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 1036251537: Nếu không thì làm theo bài này: http://www.fmvi.org/t403p30-huong-dan-thay-button-bang-css-cho-punbb#3775
#13kinô on 2012-04-05, 14:10
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
cái code sau cho nó vào đâu nhỉ ?
#14simon123 on 2012-04-05, 18:13 http://zone-a7.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
thử cho vào 2 cái lun mà ko dc hajzzzz
#15zero on 2012-04-05, 23:10 http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh Flag_r10
admin wrote:Sao skin fmvi anh cài vào ko có... chuyện gì xảy ra thế nhỉ :[punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 2896169666:
Trong demo làm được mà [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 1371890812 anh có đặt widget ở toàn trang không hay chỉ ở trang chủ thôi [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 1850065671: Code gốc em bỏ trong widget [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 331282861:
#16Khách vi on 2012-06-23, 18:41
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
cai' do' la` do ban. su~ dung. skin cua Fmvi. Trong skin cua~ Fmvi, baivong da~ them^ mod day^ vao`. Chu' dao` dau^ ra tra loi nhanh khong^ chuyen^ trang.
#17cubimtq on 2012-06-23, 20:20 http://streetcrew.forum.st/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
em vẫn chưa hiểu lắm [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 1752687915
Nhưng vẫn like vì bác đã vất vả [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 650269930
#18hacbao0918 on 2012-06-24, 13:35 http://fireworks.forumvi.com/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
????????????????????????????????
#19ܓܨܓMxTrường on 2012-07-06, 18:42
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
Lâu rồi không gặp zero nhỉ [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh 364988687
#20HieuKen on 2012-07-07, 17:35 http://loitamsu.zforum.biz
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh
hay nhỉ
#21Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [punBB] Tạo chức năng BAN nhanh

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt