.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Đóng gópName drop menuYou cannot reply to topics in this forum

#1notme on 2012-03-08, 09:59
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhName drop menu
* Tác Giả : Notme
* Style: c3zone.net
* Demo : maitruongmenyeu.org
* Ghi chú : Code dưới đây giao diện giống c3zone vì mình thấy cái giao diện đó rất cool.
Code này làm cái script chèn vô
Code:

function menu(button, div, id) {
    var div = document.getElementById(div);
    var lylich = document.getElementById('lylich');
    var wall = document.getElementById('wall');
    var wwall = document.getElementById('wwall');
    var sta = document.getElementById('sta');
    var pm = document.getElementById('pm');
    var ban = document.getElementById('ban');
    lylich.setAttribute('href', '/u' + id);
    wall.setAttribute('href', '/u' + id + 'wall');
    ban.setAttribute('href', '/u' + id + 'friends');
    pm.setAttribute('href', '/privmsg?mode=post&u=' + id);
    sta.setAttribute('href', '/u' + id + 'stats');
    wwall.setAttribute('href', '/postp/' + id);
    var visible = div.style.visibility;
 
        var cd = FindXY(button);
        var h = button.offsetHeight;
        var i = 0;
        while (i < selectId.length) {
            if (document.getElementById(selectId[i])) {
                document.getElementById(selectId[i]).style.visibility = 'hidden'
            }
            i++
        }
        div.style.visibility = 'visible';

        overFlowX = cd['x'] + div.offsetWidth - document.body.offsetWidth;
        cd['x'] = overFlowX > 0 ? cd['x'] - overFlowX : cd['x'];
        div.style.left = cd['x'] + 'px';
        div.style.top = (cd['y'] + h) + 'px';

};
function anmenu() {
 var div = document.getElementById('mtmy');
  div.style.visibility = 'hidden'
};
$(function () {
 
    $(".username a[href^='/u']").click(function () {
        menu(this, 'mtmy', $(this).attr('href').slice(2));
        return false
    })
});
css:
Code:

.select{background-color:#FFF;border:1px solid #BCBCBC;left:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;width:0;z-index:999}.select p{font-size:.7em;margin:0;padding:4px 6px;text-align:left;white-space:nowrap}.select button,.select div{background-color:#FFF;border:none;font-size:1em;margin:0;padding:4px;text-align:left}.select div{border:1px dashed #fff;padding:1px}.select div a{white-space:nowrap}.select hr{margin:2px;padding:0}.select div:hover{border:1px dashed #ccc}.select div img{vertical-align:middle}

Chèn vào cuối header
Code:

<div style="width:auto;visibility:hidden;padding:5px" class="select" id="mtmy">
   <div>
          <a id="lylich" href="" target="_blank"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/11/79/54/63/pf10.gif"/> Lý lịch</a> <a style="float:right"><img onclick="anmenu();" src="http://illiweb.com/fa/cross.png" alt="Đóng cửa sổ này"/></a>
   </div>
   <div>
      <a id="wall" href="" target="_blank"><img src="/users/1214/94/30/93/album/wall10.png"/> Xem tường nhà</a>
   </div>
   <div>
      <a id="sta" href="" target="_blank"><img src="/users/1214/94/30/93/album/icon_s10.png"/> Thống kê</a>
   </div>
   <div>
      <a id="ban" href="" target="_blank"><img src="/users/1214/94/30/93/album/fri10.jpg"/> Bạn bè</a>
   </div>
   <hr>
   <div>
      <a id="pm" href="" target="_blank"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/11/79/54/63/pm10.gif"/> Nhắn tin</a>
   </div>
   <div>
      <a id="wwall" href="" target="_blank"><img src="/users/1214/94/30/93/album/write-10.gif"/> Viết lên tường</a>
   </div>
</div>
để xài được bạn đặt tên vào trong class="username" nhé
#2baoden.mango on 2012-03-08, 11:44 http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Name drop menu
cái này có thể ứng dụng lên last fmvi được k a ??
#3admin on 2012-03-08, 18:00 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Name drop menu
Vậy thì bài này có phải là hàng rip không?
Nếu là hàng rip thì không share tại FMvi được.
#4notme on 2012-03-08, 19:59
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Name drop menu
100% tự tay viết chỉ lấy cái giao diện thui mà anh
#5baivong on 2012-03-08, 23:31 http://www.độtkích.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Name drop menu
Uhm, nếu có kiện cáo bản quyền thì chú tự giải quyết nhé Name drop menu 364988687
#6Mr.Baut1102 on 2012-12-12, 11:19 http://zgame.5forum.net
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Name drop menu
?? Là sao ? ????????????????
#7ligerv on 2012-12-12, 11:24 http://www.skin4fm.com/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Name drop menu
khi click vào tên thành viên sẽ hiện ra 1 menu xổ xuống
#8Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Name drop menu

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt