.

This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.  This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.

 » Linh tinh » Thùng rácTrỏ chuột khi rê vào từng đối tượngYou cannot reply to topics in this forum

#1admin on 2011-06-19, 03:28 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhTrỏ chuột khi rê vào từng đối tượng
Trỏ chuột sẽ hiển thị hình ảnh khác nhau khi rê vào từng đối tượng khác nhau
HD: Thay vào CSS và nhớ tìm link ảnh thêm vào nhé!
Code:

a:hover {cursor: url("Link ảnh 1.cur"), progress;}
body, a {cursor: url("Link ảnh 2.cur"), progress;}
input {cursor: url("Link ảnh 3.cur"), progress;}
img {cursor: url("Link ảnh 4.cur"), progress;}

P/s: Các bạn có phát kiến gì về đối tượng mới thì chia sẽ nha.

Một số trang web cung cấp trỏ chuột:
[Only admins are allowed to see this link]
[Only admins are allowed to see this link]
[Only admins are allowed to see this link]
[Only admins are allowed to see this link]
[Only admins are allowed to see this link]
[Only admins are allowed to see this link]
[Only admins are allowed to see this link]
[Only admins are allowed to see this link]

Khi có link ảnh rồi thì bạn down về và up lên [Only admins are allowed to see this link]

Ghi chú: Nếu dùng trỏ chuột *.ani thì chỉ hiển thị trên IE thôi nhé!
Cũng có thể dùng ảnh *.gif , tuy nhiên lại ko hiển thị trên IE.
#2admin on 2011-06-19, 03:29 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Trỏ chuột khi rê vào từng đối tượng
Code:
a:hover {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/hand.cur"), progress;}
body, a {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/normal.ani"), progress;}
input {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/talk.cur"), progress;}
img {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/hand.cur"), progress;}
Đây là bộ trỏ chuột của diễn đàn thegioihoanmy.vn
[Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image]
#3admin on 2011-06-19, 03:30 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Trỏ chuột khi rê vào từng đối tượng
Thêm một bộ trỏ chuột nữa cho forum đâm chém:
Code:
a:hover {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/Kukri.cur"), progress;}
body, a {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/RuneScape%20In-game%20Cursor%20-%20Normal.cur"), progress;}
input {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/working%20in%20background.cur"), progress;}
img {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/unavailable%202.cur"), progress;}
[Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image]
#4admin on 2011-06-19, 03:31 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Trỏ chuột khi rê vào từng đối tượng
Bộ trỏ chuột hình cây kiếm:
Code:
a:hover {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/saradomin%20sword%20link.cur"), progress;}
body, a {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/saradomin%20sword.cur"), progress;}
input {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/dragon%20fantasy%20sword%20by%20KT6.cur"), progress;}
img {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/saradomin%20sword%28busy%29%20by%20KT6.cur"), progress;}
[Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image]
#5admin on 2011-06-19, 03:31 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Trỏ chuột khi rê vào từng đối tượng
Bộ trỏ chuột Half-life cho forum game FPS
Code:
a:hover {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam1015.cur"), progress;}
body, a {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam1019.cur"), progress;}
input {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam1008.cur"), progress;}
img {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam1021.cur"), progress;}
[Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image]
#6admin on 2011-06-19, 03:32 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Trỏ chuột khi rê vào từng đối tượng
Bộ trỏ chuột WoW
Code:
a:hover {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam374.cur"), progress;}
body, a {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam257.cur"), progress;}
input {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam370.cur"), progress;}
img {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam301.cur"), progress;}
[Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image]
#7admin on 2011-06-19, 03:32 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Trỏ chuột khi rê vào từng đối tượng
Bộ trỏ chuột Naruto:
Code:
a:hover {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/ani1023.cur"), progress;}
body, a {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/ani1030.cur"), progress;}
input {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/ani1032.cur"), progress;}
img {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/ani1026.cur"), progress;}
[Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image]
#8admin on 2011-06-19, 03:33 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Trỏ chuột khi rê vào từng đối tượng
Bộ trỏ chuột MapStory 1
Code:
a:hover {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam314.cur"), progress;}
body, a {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam317.cur"), progress;}
input {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam313.cur"), progress;}
img {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam316.cur"), progress;}
img.zoom {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/zoom.cur"),progress;}
[Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image]
#9admin on 2011-06-19, 03:33 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Trỏ chuột khi rê vào từng đối tượng
Bộ trỏ chuột MapStory 2
Code:
a:hover {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam310.cur"), progress;}
body, a {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam309.cur"), progress;}
input {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam1088.cur"), progress;}
img {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam326.cur"), progress;}
[Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image]
#10admin on 2011-06-19, 03:35 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Trỏ chuột khi rê vào từng đối tượng
Bộ trỏ chuột Kitty:
Code:
a:hover {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/ani182.cur"), progress;}
body, a {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/ani179.cur"), progress;}
input {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/ani185.cur"), progress;}
img {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/ani184.cur"), progress;}
[Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image]
#11admin on 2011-06-19, 03:35 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Trỏ chuột khi rê vào từng đối tượng
Bộ trỏ chuột Luma 4 màu:
Code:
a:hover {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam1048.cur"), progress;}
body, a {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam1050.cur"), progress;}
input {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam1047.cur"), progress;}
img {cursor: url("http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/gam1049.cur"), progress;}
[Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image][Only admins are allowed to see this image]
#12Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Trỏ chuột khi rê vào từng đối tượng

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt