.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Ý tưởng[Ý tưởng] QTAN cho PunBB - Auto Load - Chọn bài hát ngẫu nhiênYou cannot reply to topics in this forum

#1ggiiaa on 2013-02-11, 14:04 View user profile http://rk-club.info/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanh[Ý tưởng] QTAN cho PunBB - Auto Load - Chọn bài hát ngẫu nhiên
Hiện tại thì cũng đã có QTAN cho PunBB r`...
Cơ chế hoạt động là mỗi khi load trang, QTAN lấy thông tin từ box đặt Quà tặng, hiển thị danh sách bài hát, thích bài nào nhấn nghe bài đó...


Vậy admin có thể làm 1 code mà QTAN sau khi get thông tin bài hát sẽ cho phát ngẫu nhiên + 1 nút "Bài khác" để chọn Quà tặng khác nếu k muốn nghe nữa...


#2baivong on 2013-02-11, 15:31 View user profile http://www.độtkích.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Ý tưởng] QTAN cho PunBB - Auto Load - Chọn bài hát ngẫu nhiên
sẽ cho vào chatbox 2.2b

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt