Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Hỗ trợGiải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3You cannot reply to topics in this forum

#1baivong on 2013-01-06, 17:34 View user profile http://www.độtkích.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhGiải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
First topic message reminder :

Bài hướng dẫn: http://ctrlc.123.st/t839-skin-fmvi-version-3#7215

Thông tin cập nhật:
 • 6.1.2013 sửa vị trí quickreply trong viewtopic_body
 • 7.1.2013 sửa uid trong overall_header, xóa code thừa trong posting_body, bổ sung template topic_list_box, sửa lỗi không gửi trả lời nhanh được nhiều lần, sửa lỗi không hiện thông báo lên tường.
 • 4.4.2013 sửa thống kê bài viết mới.


Các câu hỏi thường gặp:

 • Cách bật Quickreply:
  Trong skin fmvi 3 có mod trả lời nhanh nên mình đã ẩn nó đi, nếu muốn sử dụng, bạn tìm trong CSS đoạn này
  Code:
  #pun-qpost,
  ... và xóa nó đi.

 • Gửi video youtube không xem được trong fancybox:
  Bạn gửi Link-local address trực tiếp vào bài viết chứ không dùng BBcode Youtube


 • Lỗi ký tự tiếng Việt trong file javascript:
  Bảng mã web phải chuyển về Unicode(UTF-8) mới xem được ký tự tiếng việt trong file javascript.

 • Lỗi latest topics ver 5:
  Do cập nhật mới của forumotion gây lỗi, các bạn sửa như sau:

  1. Tìm trong CSS đoạn code từ
  Code:
  /* Latest topic */
  đến phần tiếp theo, thay thế nó bằng đoạn code sau:
  Code:
  /* Latest topic */
  .boxFMvi{margin:0!important}
  .top-vi,.viewrep{padding:10px!important;min-height:82px}
  #most_active,#active_starters,#users_week,#users_month{display:none}
  .rightrecent{overflow:hidden;position:absolute;right:0;text-align:right;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;width:150px}
  .showpost{line-height:18px;font-size:9px;position:absolute;right:166px}
  .rightnumber{position:absolute;right:0pt;text-align:right;}
  .leftrecent{width:370px;white-space:nowrap;position:absolute;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
  .imgstatus{background-color:#FFF;left:-30px;position:absolute;padding:2px 7px}
  #content-container div#left{border:0 none;float:none;width:928px;margin:0}
  *+ html #content-container div#main{margin-left:0}
  * html #content-container #main-content{overflow:visible;margin-right:0}
  * html #content-container div#main{margin-right:-99%;width:100%;float:none}
  .latest_topics{list-style:decimal-leading-zero outside none;text-align:left;margin:0!important;padding:0 5px 0 30px}
  .latest_topics li{line-height:16.1px;position:relative}
  .toppost_width{float:left; width: 200px}
  .recentWidth{float: left; width: 600px}
  .recentWidth .main-head{position: relative; height: 1.3em;overflow: hidden;}
  .recentWidth h3{marign-left: 10px}
  .pun{background-color:#FFF;padding:12px;border:3px double #000;min-width:931px!important;width:931px;margin:0 auto}
  .loaddinng{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/loadin12.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;height:150px;width:180px}
  #checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}
  #numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}
  .codebox dt a{float:right;padding-left:20px}
  .main .main-foot,.main .main-head,.main-head.clearfix .h2,.main-head.clearfix .options{height:20px;line-height:20px}
  .changetk{background:none repeat scroll 0 0 transparent;border:0 none!important;color:#706969;text-shadow:1px 1px 1px #FFF}

  2. Tìm và xoá phần CSS của
  Code:
  /* recent popup */

  3. Tìm trong Template overall_header, ở đoạn gần cuối:
  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
           {giefmod_index1.MODVAR}
      <!-- BEGIN saut -->
      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
      <!-- END saut -->
      <!-- END giefmod_index1 -->
  </div>
  và xoá nó đi.

  4. Tìm trong Template index_body:
  Code:
  {CHATBOX_TOP}
  và thêm vào bên trên nó, code sau:
  Code:
  <div id="left" class="boxfmvi main">
     <div class="main-head">
        <div class="page-title">
           <a style="float:left" href="javascript:void(0)" onclick="refreshfmvi()">
              <img src="http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/reload10.png" />
           </a>
               <span id="loadtext" style="float:right; display:none">[Đang tải dữ liệu...]</span>
           <h2>Thống kê bài viết mới</h2>
        </div>
     </div>
     <div class="main-content" style="margin: 2px; width: 926px;">
        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
               {giefmod_index1.MODVAR}
        <!-- END giefmod_index1 -->
     </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
     function refreshfmvi() {
        $("#loadtext").show();
        $("#recentnew").css("opacity", 0.5).load("/forum #recentnew ul", function () {
           $("#loadtext").hide();
           $("#recentnew").css("opacity", 1)
        })
     }
     $(".rightnumber").text(function () {
        return $(this).text().slice($(this).text().lastIndexOf("-") + 1)
     });
     $(".top-vi, .viewrep").find("li:gt(4)").hide();
     $("#left").fadeIn(1000);
     $(".changetk").change(function () {
        $("." + $(this).attr("name")).hide();
        $("#" + $(this).val()).show()
     })
  </script>

  5. Cập nhật lại các Template sau:


  6. ACP >> Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management:
  https://i.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/511.jpg
  https://i.servimg.com/u/f72/17/70/81/78/widget10.jpg
  https://i.servimg.com/u/f72/17/70/81/78/05-04-10.jpg

  7. Xoá file javascript fmvi - latest topics ver 5, tìm trong file javascript fmvi - viewtopic:
  Code:
  var tieude = $(".tieudeT:first").text().replace(/[?!(?!)\s+]/g, '+');
  searchtopic('/search?search_keywords=' + tieude, '5', '#lienquan ul');
  Thay nó bằng:
  Code:
  $.ajax({
     type: "GET",
     cache: false,
     dataType: "html",
     url: "/search?search_keywords=" + $(".tieudeT:first").text().replace(/[?!(?!)\s+]/g, "+"),
     success: function (a) {
        if (!$(a).find("#last_baivong li").length) {
           $("#lienCtrlC").remove()
        } else {
           $("#lienquan").html($(a).find("#last_baivong li:lt(5)"))
        }
     }
  });
  Tìm trong Templates viewtopic_body:
  Code:
  <div class="main" id="lastFMvi">
     <div class="main-head clearfix" style="width: 624px;">
        <p class="h2" style="width: 220px !important">Bài viết liên quan:</p>
     </div>
     <div id="lienquan" style="min-height: 81px; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 10px 8px; width: 632px;">
        <ul class="latest_topics">
        </ul>
     </div>
  </div>
  Sửa thành:
  Code:
  <div class="main" id="lienCtrlC">
     <div class="main-head clearfix" style="width: 624px;">
        <p class="h2">Bài viết liên quan:</p>
     </div>
     <div style="border: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 10px 8px; width: 632px;">
        <ul class="latest_topics" id="lienquan">
                       <li>Đang tải dữ liệu...</li>
        </ul>
     </div>
  </div>
  Tìm trong Templates search_results_topics:
  Code:
  <div id="last_baivong" style="display:none">
  <!-- BEGIN searchresults -->
  <li>
       <span class="leftrecent" onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'CtrlC')">
            <a class="topictitle" href="{searchresults.U_VIEW_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a>
       </span>
  <div style="display:none">
       <p class="tiplFMvi">Tiêu đề:&nbsp;
            <span style="color:#216A8C">{searchresults.TOPIC_TITLE}</span>
       </p>
       <p>Tạo chủ đề:&nbsp;
            {searchresults.TOPIC_AUTHOR}
       </p>
       <p>Chuyên mục:&nbsp;
            <span style="color:#0099FF">{searchresults.FORUM_NAME}</span>
       </p>
       <p>Trạng thái:&nbsp;
            <span style="color:#CC0000">{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}</span>
       </p>
       <p>Lần xem:&nbsp;
            <span style="color:#FF66CC">{searchresults.VIEWS}</span>
       </p>
       <p class="tiplFMvi">Lượt trả lời:&nbsp;
            <span style="color:#009933">{searchresults.REPLIES}</span>
       </p>
       <p>Người gửi cuối:&nbsp;
            {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}
       </p>
       <p>Thời gian gửi:&nbsp;
            <span style="color:#FF6600">{searchresults.LAST_POST_TIME}</span>
       </p>
  </div>
         <span class="rightrecent">
               {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}
           </span>
       <span class="imgstatus">
            {searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}
         </span>
         <span class="showpost">{searchresults.LAST_POST_IMG}</span>
         <span class="viewfmvi">{searchresults.VIEWS}</span>
         <span class="repfmvi">{searchresults.REPLIES}</span>
         <span class="lastcate"><a href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></span>
  </li>
  <!-- END searchresults -->
  </div>
  Sửa thành:
  Code:
  <div id="last_baivong" style="display:none">
  <!-- BEGIN searchresults -->
  <li>
       <span class="leftrecent" onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.vn')">
            <a class="topictitle" href="{searchresults.U_VIEW_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a>
       </span>
  <div style="display:none">
       <p class="tiplFMvi">Tiêu đề:&nbsp;
            <span style="color:#216A8C">{searchresults.TOPIC_TITLE}</span>
       </p>
       <p>Tạo chủ đề:&nbsp;
            {searchresults.TOPIC_AUTHOR}
       </p>
       <p>Chuyên mục:&nbsp;
            <span style="color:#0099FF">{searchresults.FORUM_NAME}</span>
       </p>
       <p>Trạng thái:&nbsp;
            <span style="color:#CC0000">{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}</span>
       </p>
       <p>Lần xem:&nbsp;
            <span style="color:#FF66CC">{searchresults.VIEWS}</span>
       </p>
       <p class="tiplFMvi">Lượt trả lời:&nbsp;
            <span style="color:#009933">{searchresults.REPLIES}</span>
       </p>
       <p>Người gửi cuối:&nbsp;
            {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}
       </p>
       <p>Thời gian gửi:&nbsp;
            <span style="color:#FF6600">{searchresults.LAST_POST_TIME}</span>
       </p>
  </div>
         <span class="rightrecent">
               {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}
           </span>
       <span class="imgstatus">
               <img width="10px" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_o10.png" />
         </span>
  </li>
  <!-- END searchresults -->
  </div>
  + Kết quả:


 • Lỗi chức năng đánh giá bài viết: Sẽ cập nhật sau.


Khi gửi thắc mắc mà không có link demo mình sẽ sử dụng link forum trong thông tin đăng ký.
Nếu link đăng ký không phải là forum bạn thì xác định ra đảo chơi từ một ngày đến mãi mãi.
http://ctrlc.123.st/t672-thong-bao-kiem-duyet-thong-tin-thanh-vien-ang-ky#5664
#126truongchun on 2013-01-18, 18:45 View user profile http://www.kage9x.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
Còn vài lỗi vẫn thắc mắc a bv ạ

Của e lúc đầu link cũng như trên nhưng sau đó tự nhiên mất

Cái này cũng lệch nữa (chỉ lệch khi dùng topic diễn đàn,blog khôgn sao)
#127admin on 2013-01-18, 19:17 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
1. Đặt ngôn ngữ mặc định trong ACP là English.
2. Tìm trong viewtopic_body thẻ
Code:
div id="lienquan"
thêm vào thuộc tính style
Code:
min-height: 81px;
.
#128truongchun on 2013-01-19, 16:16 View user profile http://www.kage9x.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
E đã làm đúng như hướng dẫn là chọn UTF8( chrome không dịch đc nên e dùng firefox ròi copy vào 4rum) đọc java script nhưng cập nhật avatar với status vẫn lỗiLink 4rum: http://www.fcldg.tk
Nick test: test thử
Pass: chun6789
Cho e hỏi thêm là phải dùng ngôn ngữ English trong ACP mới sử dụng các mod được vậy có cách nào làm cho member mới đăng kí sử dụng được luôn tiếng Việt mà không phải vào profile đổi ngôn ngữ không?
#129baivong on 2013-01-19, 16:31 View user profile http://www.độtkích.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
1. Xem tùy chỉnh bước 1:
Site description * : Thêm vào code
Code:
<span style="display:none" id="userID">{USERLINK}</span>
Lưu ý phải ghi thêm vài ký tự thì site description mới hiện, chỉ dán code vào thôi thì nó ko hiện đâu.

2. Skin này hỗ trợ ngôn ngữ Anh - Việt nên bạn để mặc định là gì cũng được.
#130truongchun on 2013-01-19, 16:55 View user profile http://www.kage9x.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
baivong wrote:1. Xem tùy chỉnh bước 1:
Site description * : Thêm vào code
Code:
<span style="display:none" id="userID">{USERLINK}</span>
Lưu ý phải ghi thêm vài ký tự thì site description mới hiện, chỉ dán code vào thôi thì nó ko hiện đâu.

2. Skin này hỗ trợ ngôn ngữ Anh - Việt nên bạn để mặc định là gì cũng được.
tks a, e làm đc rồi
#131sonlapro307 on 2013-01-20, 13:02 View user profile http://zgame.5forum.net
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhlổi đăng ký
sao mình cài xong đăng ký nick khác thì nó không đăng ký dược z
#132wefamily on 2013-01-20, 16:28 View user profile http://wefamily.org
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3


em bj cái lỗi này , nó k0 hiện ra css j hết đó , phải làm sao đây anh baivong
#133admin on 2013-01-20, 16:48 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
sonlapro307 wrote:sao mình cài xong đăng ký nick khác thì nó không đăng ký dược z
Phải xóa hết tất cả các field bắt buộc và tắt mã captcha

wefamily wrote:http://a.imageshack.us/img820/4671/65193293.png

em bj cái lỗi này , nó k0 hiện ra css j hết đó , phải làm sao đây anh baivong
Chưa tạo các field yêu cầu hoặc đặt sai tên field, xem lại bước tùy chỉnh.
#134nhoxwycodon on 2013-01-20, 17:58 View user profile http://4rkoolgame.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
Ai giúp em cài skin đi
Mấy cái phần kia em không hiểu lắm giúp giùm em
Yahoo: nhoxwycodon
#135zero on 2013-01-20, 23:03 View user profile http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
nhoxwycodon wrote:Ai giúp em cài skin đi
Mấy cái phần kia em không hiểu lắm giúp giùm em
Yahoo: nhoxwycodon
Phần nào?
#136giakhanhlk on 2013-01-21, 12:26 View user profile http://vn-teen.dust.tv
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3

cái avatar bị lỗi gì thế a
#137nhoxwycodon on 2013-01-21, 15:29 View user profile http://4rkoolgame.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
http://4rkoolgame.forumvi.com/
Anh vào xem có rất nhiều lỗi @@
#138admin on 2013-01-21, 15:42 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
nhoxwycodon wrote:http://4rkoolgame.forumvi.com/
Anh vào xem có rất nhiều lỗi @@
Bài hướng dẫn này mình viết "rất chi tiết" không phải cứ thay templates là xong đâu, đọc kỹ làm 1 lần chậm lắm là nửa tiếng, còn làm qua loa thế này thì cứ sửa dài dài.
Mình xem qua chưa thấy bạn làm bước tùy chỉnh và sửa lỗi nào cả nên nó như thế là bình thường.
#139admin on 2013-01-21, 15:44 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
giakhanhlk wrote:https://redcdn.net/ihimg/scaled/landing/836/downloadrp.jpg
cái avatar bị lỗi gì thế a
Thiếu widget mod_login thì phải, link demo vẫn tốt hơn cái ảnh.
Cái forum trong thông tin đăng ký hình như là không dùng phải không? ban nick đừng hỏi.
#140giakhanhlk on 2013-01-21, 20:53 View user profile http://vn-teen.dust.tv
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
à cái đó em đổi tên mà wên sửa lại anh
#141admin on 2013-01-21, 21:08 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
Chưa làm các bước sửa lỗi http://www.fmvi.vn/t839p40-skin-fmvi-version-3#7264
#142nhocvjp_luv on 2013-01-24, 23:04 View user profile http://www.students-vn.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
Của em bị lỗi cập nhật status nhanh ở ngoài thì nó ok rồi nhưng khi vào topic xem avatar drop thì báo là chưa đăng phương châm sống.
link: http://www.nhatquynhima.tk/forum
test
nick: test
pass: thunghiem123
#143nhoxwycodon on 2013-01-28, 17:38 View user profile http://4rkoolgame.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
Admin sữa lỗi giùm em cái này đi
Status của em đăng không có dc
Anh giúp em với .

Với lại khi đăng kí phải bắt bưộc kích hoạt mail
Nên khi đăng kí xong chẳng hiện , mà vào nick củng k dc.

Testone
4rkoolgame

#144zero on 2013-01-29, 01:06 View user profile http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
nhoxwycodon wrote:Admin sữa lỗi giùm em cái này đi
Status của em đăng không có dc
Anh giúp em với .

Với lại khi đăng kí phải bắt bưộc kích hoạt mail
Nên khi đăng kí xong chẳng hiện , mà vào nick củng k dc.

Testone
4rkoolgame

http://www.fmvi.vn/t839-skin-fmvi-version-3#7217 Bỏ chữ lỗi trong " " đi
#145nhoxwycodon on 2013-01-29, 16:49 View user profile http://4rkoolgame.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
em làm lại cái phần sửa lỗi lại dc rồi . cám ơn các a nhé
#146ReuPhong on 2013-01-29, 21:31 View user profile http://www.tnhketnoi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
giúp sửa lỗi:
1.chát box ko hiện
2.ko đổi màu được
3.chức năng ở bấm vào bị lỗi
demo :http://skinfm.forumvi.com
nick tex :Skinfm
pas:21122012
nhờ admin giúp mình với
#147zero on 2013-01-30, 00:51 View user profile http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
ReuPhong wrote:giúp sửa lỗi:
1.chát box ko hiện
2.ko đổi màu được
3.chức năng ở bấm vào bị lỗi
demo :http://skinfm.forumvi.com
nick tex :Skinfm
pas:21122012
nhờ admin giúp mình với
Thay lại overall_header, index_body
Chatbox >> Configuration:
Activate the ChatBox : Yes
ChatBox display : Do not display
#148nhoxwycodon on 2013-01-30, 10:50 View user profile http://4rkoolgame.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
Cho em hỏi tí là , làm sao để bỏ chức năng đăng kí kích hoạt mail đi
#149Huy Hoàng on 2013-01-30, 22:05 View user profile http://xteen.forum-viet.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
Giúp e với cái lastopic với chatbox của forum e ko thấy đâu hết đã chèn đầy đủ code và sắp widgest rồi mà vẫn chả thấy hiện đâu

Forum:

http://xteen.forum-viet.com/forum

NIcktext:
ID: feedback
Pass: kien123

Giúp nhanh giúp e cái
#150zero on 2013-01-31, 05:01 View user profile http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
Huy Hoàng wrote:Giúp e với cái lastopic với chatbox của forum e ko thấy đâu hết đã chèn đầy đủ code và sắp widgest rồi mà vẫn chả thấy hiện đâu

Forum:

http://xteen.forum-viet.com/forum

NIcktext:
ID: feedback
Pass: kien123

Giúp nhanh giúp e cái
http://xteen.forum-viet.com/ Chatbox và lasttopic chỉ hiện ở portal.
#151Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt