Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Hỗ trợGiải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3You cannot reply to topics in this forum

#1baivong on 2013-01-06, 17:34 View user profile http://www.độtkích.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhGiải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
First topic message reminder :

Bài hướng dẫn: http://ctrlc.123.st/t839-skin-fmvi-version-3#7215

Thông tin cập nhật:
 • 6.1.2013 sửa vị trí quickreply trong viewtopic_body
 • 7.1.2013 sửa uid trong overall_header, xóa code thừa trong posting_body, bổ sung template topic_list_box, sửa lỗi không gửi trả lời nhanh được nhiều lần, sửa lỗi không hiện thông báo lên tường.
 • 4.4.2013 sửa thống kê bài viết mới.


Các câu hỏi thường gặp:

 • Cách bật Quickreply:
  Trong skin fmvi 3 có mod trả lời nhanh nên mình đã ẩn nó đi, nếu muốn sử dụng, bạn tìm trong CSS đoạn này
  Code:
  #pun-qpost,
  ... và xóa nó đi.

 • Gửi video youtube không xem được trong fancybox:
  Bạn gửi Link-local address trực tiếp vào bài viết chứ không dùng BBcode Youtube


 • Lỗi ký tự tiếng Việt trong file javascript:
  Bảng mã web phải chuyển về Unicode(UTF-8) mới xem được ký tự tiếng việt trong file javascript.

 • Lỗi latest topics ver 5:
  Do cập nhật mới của forumotion gây lỗi, các bạn sửa như sau:

  1. Tìm trong CSS đoạn code từ
  Code:
  /* Latest topic */
  đến phần tiếp theo, thay thế nó bằng đoạn code sau:
  Code:
  /* Latest topic */
  .boxFMvi{margin:0!important}
  .top-vi,.viewrep{padding:10px!important;min-height:82px}
  #most_active,#active_starters,#users_week,#users_month{display:none}
  .rightrecent{overflow:hidden;position:absolute;right:0;text-align:right;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;width:150px}
  .showpost{line-height:18px;font-size:9px;position:absolute;right:166px}
  .rightnumber{position:absolute;right:0pt;text-align:right;}
  .leftrecent{width:370px;white-space:nowrap;position:absolute;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
  .imgstatus{background-color:#FFF;left:-30px;position:absolute;padding:2px 7px}
  #content-container div#left{border:0 none;float:none;width:928px;margin:0}
  *+ html #content-container div#main{margin-left:0}
  * html #content-container #main-content{overflow:visible;margin-right:0}
  * html #content-container div#main{margin-right:-99%;width:100%;float:none}
  .latest_topics{list-style:decimal-leading-zero outside none;text-align:left;margin:0!important;padding:0 5px 0 30px}
  .latest_topics li{line-height:16.1px;position:relative}
  .toppost_width{float:left; width: 200px}
  .recentWidth{float: left; width: 600px}
  .recentWidth .main-head{position: relative; height: 1.3em;overflow: hidden;}
  .recentWidth h3{marign-left: 10px}
  .pun{background-color:#FFF;padding:12px;border:3px double #000;min-width:931px!important;width:931px;margin:0 auto}
  .loaddinng{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/loadin12.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;height:150px;width:180px}
  #checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}
  #numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}
  .codebox dt a{float:right;padding-left:20px}
  .main .main-foot,.main .main-head,.main-head.clearfix .h2,.main-head.clearfix .options{height:20px;line-height:20px}
  .changetk{background:none repeat scroll 0 0 transparent;border:0 none!important;color:#706969;text-shadow:1px 1px 1px #FFF}

  2. Tìm và xoá phần CSS của
  Code:
  /* recent popup */

  3. Tìm trong Template overall_header, ở đoạn gần cuối:
  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
           {giefmod_index1.MODVAR}
      <!-- BEGIN saut -->
      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
      <!-- END saut -->
      <!-- END giefmod_index1 -->
  </div>
  và xoá nó đi.

  4. Tìm trong Template index_body:
  Code:
  {CHATBOX_TOP}
  và thêm vào bên trên nó, code sau:
  Code:
  <div id="left" class="boxfmvi main">
     <div class="main-head">
        <div class="page-title">
           <a style="float:left" href="javascript:void(0)" onclick="refreshfmvi()">
              <img src="http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/reload10.png" />
           </a>
               <span id="loadtext" style="float:right; display:none">[Đang tải dữ liệu...]</span>
           <h2>Thống kê bài viết mới</h2>
        </div>
     </div>
     <div class="main-content" style="margin: 2px; width: 926px;">
        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
               {giefmod_index1.MODVAR}
        <!-- END giefmod_index1 -->
     </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
     function refreshfmvi() {
        $("#loadtext").show();
        $("#recentnew").css("opacity", 0.5).load("/forum #recentnew ul", function () {
           $("#loadtext").hide();
           $("#recentnew").css("opacity", 1)
        })
     }
     $(".rightnumber").text(function () {
        return $(this).text().slice($(this).text().lastIndexOf("-") + 1)
     });
     $(".top-vi, .viewrep").find("li:gt(4)").hide();
     $("#left").fadeIn(1000);
     $(".changetk").change(function () {
        $("." + $(this).attr("name")).hide();
        $("#" + $(this).val()).show()
     })
  </script>

  5. Cập nhật lại các Template sau:


  6. ACP >> Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management:
  https://i.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/511.jpg
  https://i.servimg.com/u/f72/17/70/81/78/widget10.jpg
  https://i.servimg.com/u/f72/17/70/81/78/05-04-10.jpg

  7. Xoá file javascript fmvi - latest topics ver 5, tìm trong file javascript fmvi - viewtopic:
  Code:
  var tieude = $(".tieudeT:first").text().replace(/[?!(?!)\s+]/g, '+');
  searchtopic('/search?search_keywords=' + tieude, '5', '#lienquan ul');
  Thay nó bằng:
  Code:
  $.ajax({
     type: "GET",
     cache: false,
     dataType: "html",
     url: "/search?search_keywords=" + $(".tieudeT:first").text().replace(/[?!(?!)\s+]/g, "+"),
     success: function (a) {
        if (!$(a).find("#last_baivong li").length) {
           $("#lienCtrlC").remove()
        } else {
           $("#lienquan").html($(a).find("#last_baivong li:lt(5)"))
        }
     }
  });
  Tìm trong Templates viewtopic_body:
  Code:
  <div class="main" id="lastFMvi">
     <div class="main-head clearfix" style="width: 624px;">
        <p class="h2" style="width: 220px !important">Bài viết liên quan:</p>
     </div>
     <div id="lienquan" style="min-height: 81px; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 10px 8px; width: 632px;">
        <ul class="latest_topics">
        </ul>
     </div>
  </div>
  Sửa thành:
  Code:
  <div class="main" id="lienCtrlC">
     <div class="main-head clearfix" style="width: 624px;">
        <p class="h2">Bài viết liên quan:</p>
     </div>
     <div style="border: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 10px 8px; width: 632px;">
        <ul class="latest_topics" id="lienquan">
                       <li>Đang tải dữ liệu...</li>
        </ul>
     </div>
  </div>
  Tìm trong Templates search_results_topics:
  Code:
  <div id="last_baivong" style="display:none">
  <!-- BEGIN searchresults -->
  <li>
       <span class="leftrecent" onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'CtrlC')">
            <a class="topictitle" href="{searchresults.U_VIEW_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a>
       </span>
  <div style="display:none">
       <p class="tiplFMvi">Tiêu đề:&nbsp;
            <span style="color:#216A8C">{searchresults.TOPIC_TITLE}</span>
       </p>
       <p>Tạo chủ đề:&nbsp;
            {searchresults.TOPIC_AUTHOR}
       </p>
       <p>Chuyên mục:&nbsp;
            <span style="color:#0099FF">{searchresults.FORUM_NAME}</span>
       </p>
       <p>Trạng thái:&nbsp;
            <span style="color:#CC0000">{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}</span>
       </p>
       <p>Lần xem:&nbsp;
            <span style="color:#FF66CC">{searchresults.VIEWS}</span>
       </p>
       <p class="tiplFMvi">Lượt trả lời:&nbsp;
            <span style="color:#009933">{searchresults.REPLIES}</span>
       </p>
       <p>Người gửi cuối:&nbsp;
            {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}
       </p>
       <p>Thời gian gửi:&nbsp;
            <span style="color:#FF6600">{searchresults.LAST_POST_TIME}</span>
       </p>
  </div>
         <span class="rightrecent">
               {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}
           </span>
       <span class="imgstatus">
            {searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}
         </span>
         <span class="showpost">{searchresults.LAST_POST_IMG}</span>
         <span class="viewfmvi">{searchresults.VIEWS}</span>
         <span class="repfmvi">{searchresults.REPLIES}</span>
         <span class="lastcate"><a href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></span>
  </li>
  <!-- END searchresults -->
  </div>
  Sửa thành:
  Code:
  <div id="last_baivong" style="display:none">
  <!-- BEGIN searchresults -->
  <li>
       <span class="leftrecent" onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.vn')">
            <a class="topictitle" href="{searchresults.U_VIEW_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a>
       </span>
  <div style="display:none">
       <p class="tiplFMvi">Tiêu đề:&nbsp;
            <span style="color:#216A8C">{searchresults.TOPIC_TITLE}</span>
       </p>
       <p>Tạo chủ đề:&nbsp;
            {searchresults.TOPIC_AUTHOR}
       </p>
       <p>Chuyên mục:&nbsp;
            <span style="color:#0099FF">{searchresults.FORUM_NAME}</span>
       </p>
       <p>Trạng thái:&nbsp;
            <span style="color:#CC0000">{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}</span>
       </p>
       <p>Lần xem:&nbsp;
            <span style="color:#FF66CC">{searchresults.VIEWS}</span>
       </p>
       <p class="tiplFMvi">Lượt trả lời:&nbsp;
            <span style="color:#009933">{searchresults.REPLIES}</span>
       </p>
       <p>Người gửi cuối:&nbsp;
            {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}
       </p>
       <p>Thời gian gửi:&nbsp;
            <span style="color:#FF6600">{searchresults.LAST_POST_TIME}</span>
       </p>
  </div>
         <span class="rightrecent">
               {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}
           </span>
       <span class="imgstatus">
               <img width="10px" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_o10.png" />
         </span>
  </li>
  <!-- END searchresults -->
  </div>
  + Kết quả:


 • Lỗi chức năng đánh giá bài viết: Sẽ cập nhật sau.


Khi gửi thắc mắc mà không có link demo mình sẽ sử dụng link forum trong thông tin đăng ký.
Nếu link đăng ký không phải là forum bạn thì xác định ra đảo chơi từ một ngày đến mãi mãi.
http://ctrlc.123.st/t672-thong-bao-kiem-duyet-thong-tin-thanh-vien-ang-ky#5664
#101chubexinh on 2013-01-10, 20:50 View user profile http://teennet.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
::
#102Teeñ÷Idol™ on 2013-01-10, 21:55 View user profile http://xteenvn.forumotion.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
admin wrote:
Teeñ÷Idol™️ wrote:Admin xem giúp mình nó lỗi ở đâu mà không thay đc Status với avatar nhanh vậy
Link forum:
Code:
http://khamphait.123.st

Nick test: avatar1
pass: thanh123
Tks Admin
Bạn làm sai từ bước tùy chỉnh, phần code đặt uID.
javascript bị lỗi bảng mã, mình đã hướng dẫn chuyển nhưng bạn chưa fix dẫn đến lỗi tiếng việt.
Tks Admin...mình đã fix được những lỗi trên.
Cho mình hỏi thêm chút...Admin sửa giúp mình lỗi này :
https://i.servimg.com/u/f10/17/99/73/36/untitl10.png
và Admin mình xin đoạn code mà khi chỉ chuột vào code nó auto dài ra...mình thích cột kéo hơn...
Admin cho mình hỏi thêm...khi vào = Google chorme thì forum mình click vào chữ forum bên cạnh Portal thì nó vào được như hình :
https://i.servimg.com/u/f10/17/99/73/36/untitl11.png
còn khi vào = FF click vào chữ forum thì nó load nhưng vẫn ở trang Portal ko vào đc forum với dạng Link/forum.
và cuối cùng cho mình hỏi....
cái thay đổi giao diện hình nền ver2...khi mình thay đổi hình # thì nó thay đổi nhưng khi click vào chữ lưu trữ thì nó toàn báo lưu trữ thất bại là sao nhỉ...mình làm tương tự ở fmvi thì nó báo là lưu trữ thành công...Link forum và ních test ở phần quote..Mong Admin giúp mình với
#103kinô on 2013-01-11, 07:47 View user profile
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
em đọc mãi mà k hỉu chổ

Thay số 1 bằng số sau dấu _ cuối cùng.
trong :

5 - Mở file fmvi - background javascript:
Tìm profile_field_2_1
Thay bằng giá trị của background-data >> field data id tìm được khi chạy code ở mục 1.
Tìm id: 1, và a[1]
Thay số 1 bằng số sau dấu _ cuối cùng.
>> Lưu lại

ai chỉ em với
#104Hell Diamond on 2013-01-11, 18:18 View user profile http://fanrubydevil.net
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
admin wrote:
Hell Diamond wrote:Huynh vào xem 4rum em sao chat box lại nằm luôn trên last vậy?
forum: http://www.fanrubydevil.net/
Spoiler:
nick test: test123
pass: tintun123
--------------------
Với lại rõ ràng em đã để Unicode (UTF - 8) thế mà vẫ ra chữ gì đâu.
Mà xem trang feedback là xem cái trang html fmvi - feedback page phải hok huynh
Sao em vào trang ấy thì chỉ thấy cái chử FM FEED BACK bự bự mà chả có gì khác (mặc dù đã thử gửi ý kiến góp ý)
Caí recent quá dài, trong code anh có đặt 13 mà sao chú làm dài thế.
Chrome đổi được 1 lần, lần sau nó về lại bảng mã cũ, thế nên nếu là chrome thì 1 lần xem là 1 lần sửa.
Trang feedback page phải đổi số 1044 thành số uid của thành viên feedback thì nó mới tải từ đó về dc.
Em có đổi số 13 đâu. Còn số 1044 thì em đã đổi rồi mà. Mà anh cho em hỏi làm sao để đổi link cái phần hỗ trợ
#105luxurydemon on 2013-01-11, 22:09 View user profile http://11cdtclass.forumvi.com vietnam luxurydemon@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhanh ơi giúp em sao không đăng kí được 2 nick avatar để test vậy
bấm register nó cứ xoay 1 hồi cái trắng tinh...:..xong....không đăng kí được 2 nick đó :
#106mrken_9x on 2013-01-11, 23:35 View user profile http://hoctrocothoa.forumotion.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
kinô wrote:em đọc mãi mà k hỉu chổ

Thay số 1 bằng số sau dấu _ cuối cùng.
trong :

5 - Mở file fmvi - background javascript:
Tìm profile_field_2_1
Thay bằng giá trị của background-data >> field data id tìm được khi chạy code ở mục 1.
Tìm id: 1, và a[1]
Thay số 1 bằng số sau dấu _ cuối cùng.
>> Lưu lại

ai chỉ em với

giả sử của bạn là profile_field_13_8 thì thay số 1 bằng số 8. viết rõ thế mà bạn
#107mrken_9x on 2013-01-11, 23:37 View user profile http://hoctrocothoa.forumotion.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
vào {địa chỉ forum bạn}/register mà đăng ký nick
#108mrken_9x on 2013-01-11, 23:40 View user profile http://hoctrocothoa.forumotion.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
đưa nick admin mình làm cho
#109lucr123 on 2013-01-12, 11:54 View user profile http://vietshare.5forum.net/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
sửa giúp cái last này với

demo : http://vietshare.5forum.net/

sao lại có khoảng trắng ở dưới
#110admin on 2013-01-12, 12:12 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
Dự là lỗi templates chatbox
#111giakhanhlk on 2013-01-12, 17:01 View user profile http://vn-teen.dust.tv
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3


admin ơi sao cái rank nó ko cân bằng zậy
với lại anh có cách nào cho cái hình logo vào trong ko ??
#112meoconboy993 on 2013-01-13, 10:28 View user profile http://123bff.co.cc
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
kinô wrote:em đọc mãi mà k hỉu chổ

Thay số 1 bằng số sau dấu _ cuối cùng.
trong :

5 - Mở file fmvi - background javascript:
Tìm profile_field_2_1
Thay bằng giá trị của background-data >> field data id tìm được khi chạy code ở mục 1.
Tìm id: 1, và a[1]
Thay số 1 bằng số sau dấu _ cuối cùng.
>> Lưu lại

ai chỉ em với

Bạn dùng code preview
link :
Code:
http://www.fmvi.vn/t839p40-skin-fmvi-version-3#7264
Tạo 1 HTML xong chèn code ở link trên nhấn preview
Xong Mở file fmvi - background javascript
VD: http://uphinh.ssc.vn/images/468_7842_nh_ch_7909_p_m_n.png
Tìm profile_field_2_1
Thay bằng giá trị trong code preview
Vd: background-data của bạn là profile_field_13_7
Thì lấy giá trị trong code preview profile_field_2_1 thay bằng profile_field_13_7
Tương tự Tìm id: 1, và a[1] thay bằng giá trị cuối Id: _7 và a[_7]
#113meoconboy993 on 2013-01-13, 10:32 View user profile http://123bff.co.cc
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
luxurydemon wrote:bấm register nó cứ xoay 1 hồi cái trắng tinh...:..xong....không đăng kí được 2 nick đó :

Mỗi HTML đều lưu lại 2 lần
Xong bạn thay lại code Javascript codes management vừa cập nhật
Code:
http://www.fmvi.vn/t839p20-skin-fmvi-version-3#7253
#114meoconboy993 on 2013-01-13, 10:35 View user profile http://123bff.co.cc
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
lucr123 wrote:sửa giúp cái last này với

demo : http://vietshare.5forum.net/

sao lại có khoảng trắng ở dưới

Thay lại code mod_chatbox
Code:
http://www.fmvi.vn/t839-skin-fmvi-version-3#7233

Xem lại cài đặt Portal management:
https://i.servimg.com/u/f17/16/41/91/75/1-5-2010.jpg
#115meoconboy993 on 2013-01-13, 10:37 View user profile http://123bff.co.cc
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
e thấy vẫn ổn mà vào vẫn thấy bình thường
#116meoconboy993 on 2013-01-13, 10:37 View user profile http://123bff.co.cc
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
e thấy vẫn ổn mà vào vẫn thấy bình thường
#117meoconboy993 on 2013-01-13, 10:37 View user profile http://123bff.co.cc
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
e thấy vẫn ổn mà vào vẫn thấy bình thường
#118meoconboy993 on 2013-01-13, 10:37 View user profile http://123bff.co.cc
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
e thấy vẫn ổn mà vào vẫn thấy bình thường
#119meoconboy993 on 2013-01-13, 10:37 View user profile http://123bff.co.cc
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
e thấy vẫn ổn mà vào vẫn thấy bình thường
#120lucr123 on 2013-01-13, 10:41 View user profile http://vietshare.5forum.net/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
sao e bấm đăng ký + login mà màng hình như thế này
demo :
#121admin on 2013-01-13, 10:43 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
Lưu code trang HTML 2 lần nha.
#122lucr123 on 2013-01-13, 11:20 View user profile http://vietshare.5forum.net/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
e lưu cả chục lần rồi mà vẫn thế
#123admin on 2013-01-13, 11:41 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
Khi bạn lưu code có lần 1 ở trang HTML nó sẽ lỗi 1 vài ký tự, chỉ từ lần 2 trở đi nó mới không lỗi.
Thế nên từ lần 2 bạn mới bắt đầu lưu code trong bài hướng dẫn của mình, chứ không phải lấy code đã lỗi ở lần 1 lưu lại cả chục lần.
Bạn xem trong code của bạn phần javascript sẽ có ký tự này
Code:
& # 3 6 ;
khi không lỗi nó là
Code:
$
, dạng đấy thì code mới chạy.
#124truongchun on 2013-01-17, 19:54 View user profile http://www.kage9x.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
baivong wrote:
kemyaua1 wrote:
http://www.fmvi.vn/t839p40-skin-fmvi-version-3#7264
Xem kỹ bài này thắc mắc của bạn nằm ở mục 6.
baivong wrote:Thay số -8 bằng số sau dấu _ cuối cùng.
Đọc cái này chẳng hiểu gì cả, anh hướng dẫn kĩ hơn đc ko? Số sau dấu _ cuối cùng là như thế nào?
#125admin on 2013-01-17, 21:14 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3
truongchun wrote:
baivong wrote:Thay số -8 bằng số sau dấu _ cuối cùng.
Đọc cái này chẳng hiểu gì cả, anh hướng dẫn kĩ hơn đc ko? Số sau dấu _ cuối cùng là như thế nào?
Nếu bạn thay đúng chỗ thì field data id sẽ là
Code:
profile_field_13_-8
giống code mẫu nên không cần đổi. Nếu bạn tạo field mới thì id sẽ khác (xem trong kết quả chạy code), ví dụ:
Code:
profile_field_13_1
thì bạn sẽ lấy số
Code:
1
để thay vào các vị trí
Code:
-8
#126Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Giải đáp thắc mắc liên quan đến skin fmvi 3

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt