.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Hỗ trợ[Help] xin Admin code chatboxYou cannot reply to topics in this forum

#1An Nguyễn on 2012-12-27, 10:21 View user profile http://congdongnet.us.to
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanh[Help] xin Admin code chatbox
a baivong cho e xin Code mà xóa cái mục Online bên góc trái của chatbox dc không ?

như hình nè anh !

#2admin on 2012-12-27, 11:30 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Help] xin Admin code chatbox
Thêm vào css
Code:
#chatbox{left:0}
#chatbox_members{display:none}
#3An Nguyễn on 2012-12-27, 15:40 View user profile http://congdongnet.us.to
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Help] xin Admin code chatbox
thanks anh !

nhưng sao nó vẫn hiện thành viên Away vậy a !


#4admin on 2012-12-27, 15:49 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Help] xin Admin code chatbox
Xem lại ở trên, mới sửa.
#5An Nguyễn on 2012-12-27, 16:07 View user profile http://congdongnet.us.to
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Help] xin Admin code chatbox
sẵn tiện cho em xin code làm dài cái khung chát ra lun hjhj
#6admin on 2012-12-27, 16:14 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Help] xin Admin code chatbox
Code:
#chatbox_messenger_form #message {
    border: 1px solid #666666;
    height: 22px;
    width: 300px;
}
#7Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Help] xin Admin code chatbox

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt