.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Hỗ trợthảo luận vấn đề hidetipsYou cannot reply to topics in this forum

#1ec_minx on 2012-12-09, 00:09 View user profile http://roseboy.123.st/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhthảo luận vấn đề hidetips
mình có đọc qua jquery http://forum.jquery.com/topic/hiding-title-and-alt-tooltips
đoạn js này có chức năng ẩn alt và title
Code:
$.fn.hideTips = function(){
      // when building a plugin, "this" references the jquery object that the plugin was called on.
      // iterate through each element and return the elements.
      return this.each(function(){
            // save element for referencing later
            var $elem = $(this)
            // save alt and title
            var savealt = $elem.attr('alt');
            var savetitle = $elem.attr('title');
            // on mouseover, remove attributes
            // on mouseout, set attributes
            $elem.hover(function(){
                  $elem.removeAttr('title').removeAttr('alt');
            },function(){
                  $elem.attr({title:savetitle,alt:savealt});
            });
      });
};

khi mình cho vào html thì hoạt động tốt
http://forumtes.forumvi.com/h1-page
alt và title bị ẩn

nhưng khi mình cho vào forum thì lại ko có tác dụng ::
http://forumtes.forumvi.com

vấn đề jquery này mình rất kém mong mọi người cho ý kiến giúp đỡ mình
#2zero on 2012-12-09, 03:35 View user profile http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: thảo luận vấn đề hidetips
bạn dùng tipsy thì phải cho plugin tipsy vào, với lại dùng tipsy với cái đó thì có thể bị xung đột.
#3ec_minx on 2012-12-09, 09:59 View user profile http://roseboy.123.st/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: thảo luận vấn đề hidetips
zero wrote:bạn dùng tipsy thì phải cho plugin tipsy vào, với lại dùng tipsy với cái đó thì có thể bị xung đột.

ko phải mình nói hiện tipsy
mình đang nói là vấn để hide (ẩn title="...." và alt="..." khi chỉ chuột vào đó )

ví dụ như demo 1: http://forumtes.forumvi.com/h2-page bạn chỉ vào link thì nó hiện the title1
còn demo 2 : http://forumtes.forumvi.com/h1-page chỉ vào link thì nó không hiện the_title1 nữa

bạn hiểu ý mình không

mình lấy code demo 2 cho vào forum thì mấy title vẫn hiện ko bị ẩn vậy mình muốn hỏi mọi người có ai hiểu nguyên nhân không
#4zero on 2012-12-10, 02:58 View user profile http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: thảo luận vấn đề hidetips
ở homepage của bạn, bạn sử dụng hàm .tipsy() vì không có plugin tipsy nên script sẽ bị lỗi và cái đó và script ở trên cùng 1 file nên hậu quả là file js đó sẽ không chạy
#5Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: thảo luận vấn đề hidetips

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt