.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Đóng gópHiệu ứng đóng băng websiteYou cannot reply to topics in this forum

#1admin on 2012-12-07, 10:12 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhHiệu ứng đóng băng website
Demo: https://i.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/12-7-210.jpg

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management >> Create a new javascript
 • Title * : Hiệu ứng đóng băng website
 • Placement : In all the pages
 • Javascript Code * :
  Code:
  jQuery(document).ready(function (a) {
     function e() {
        clearInterval(f);
        clearTimeout(b);
        a.browser.msie ? f = setTimeout(function () {
           a("#frozen_ie").html("").hide()
        }, 200) : (c.stop(), g.fadeOut(400, function () {
           a(this).removeClass("active").removeAttr("style");
           c.removeAttr("style");
           c.stop().css("opacity", 0)
        }))
     }
     function d() {
        a.browser.msie ? a("#frozen_ie").show().html('<embed width="' + a("body").width() + '" height="' + a(window).height() + '" name="plugin" src="http://dl.dropbox.com/u/126946313/froze/flash/frozen.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" />') : (g.addClass("active"), h.delay(4E3).animate({
           opacity: 0.4
        }, 6E3), i.delay(2E3).animate({
           opacity: 1
        }, 4E3), j.delay(4E3).animate({
           opacity: 1
        }, 4E3), k.delay(6E3).animate({
           opacity: 1
        }, 4E3))
     }
     a("head").append('<style type="text/css">#froze_layers{display:none;margin:0;padding:0}#froze_layers.active{display:block;position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:9999999}#froze_layers li{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;opacity:0;background-repeat:no-repeat;background-position:top center;background-color:transparent;z-index:9999}#froze_layers #froze_layer_1{background-position:center 340px;background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/froze_10.png)}#froze_layers #froze_layer_2{background-position:center top;background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/froze_11.png)}#froze_layers #froze_layer_3{background-position:0 150px;background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/froze_12.png)}#froze_layers #froze_layer_4{background-position:right 270px;background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/froze_13.png)}#froze_layers #froze_layer_5{background-position:left top;background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/froze_14.png)}#froze_layers #froze_layer_6{background-position:center top;background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/froze_15.png)}#froze_layers #froze_layer_7{background-position:right top;background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/froze_16.png)}#froze_layers #froze_layer_8{background-position:left top;background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/froze_17.png)}#froze_layers #froze_layer_9{background-position:left 350px;background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/froze_18.png)}#froze_layers #froze_layer_main{background:#fff}#frozen_ie{display:none;position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:1111111}</style>');
     a("body").prepend('<ul id="froze_layers"><li id="froze_layer_main" class="froze_layer"></li><li id="froze_layer_1" class="froze_layer"></li><li id="froze_layer_2" class="froze_layer"></li><li id="froze_layer_3" class="froze_layer"></li><li id="froze_layer_4" class="froze_layer"></li><li id="froze_layer_5" class="froze_layer"></li><li id="froze_layer_6" class="froze_layer"></li><li id="froze_layer_7" class="froze_layer"></li><li id="froze_layer_8" class="froze_layer"></li><li id="froze_layer_9" class="froze_layer"></li></ul><div id="frozen_ie"></div>');
     var l = null != navigator.userAgent.match(/iPad/i),
        m = null != navigator.userAgent.match(/iPhone/i),
        n = null != navigator.userAgent.match(/iPod/i);
     if (l || m || n) return !1;
     a("#froze_layers1").hide();
     var b, g = a("#froze_layers"),
        c = a(".froze_layer"),
        h = a("#froze_layer_main"),
        i = a("#froze_layer_2,#froze_layer_5,#froze_layer_7,#froze_layer_9"),
        j = a("#froze_layer_3,#froze_layer_4,#froze_layer_6"),
        k = a("#froze_layer_1,#froze_layer_8"),
        f;
     a(document).mousemove(function () {
        e();
        b = setTimeout(d, 1E4)
     }).click(function () {
        e();
        b = setTimeout(d, 1E4)
     });
     b = setTimeout(d, 1E4)
  });


Nguồn: http://www.xf-russia.ru
#2zualuoi on 2012-12-07, 13:16 http://hl36.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Hiệu ứng đóng băng website
vãi nguồn bằng tiếng nga ngố
#3Vilkenv Princo on 2012-12-08, 13:16 http://ganhhao.forum.st/
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Hiệu ứng đóng băng website
Anh toàn code những đoạn khó hiểu không à Hiệu ứng đóng băng website 1371890812
Phải học hỏi thêm rồi :Hiệu ứng đóng băng website 1378072391:
#4kushy on 2012-12-08, 22:47 http://12a2tanha.nspro.biz
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Hiệu ứng đóng băng website
Cái này thời gian mặc định đóng băng là bao nhiêu thế anh? sao em làm mà chả thấy gì nhỉ???
http://12a2tanha.nspro.biz
#5admin on 2012-12-08, 23:27 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Hiệu ứng đóng băng website
Mặc định là 10s, muốn dùng thì phải đặt nó vào 4rum, ko thì đừng hỏi tại sao.
#6kushy on 2012-12-10, 09:58 http://12a2tanha.nspro.biz
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Hiệu ứng đóng băng website
đặt sao hả anh chỉ em với? Hiệu ứng đóng băng website 2843714615
#7Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Hiệu ứng đóng băng website

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt