.

Post new topic  Reply to topic

 » Nhóm phát triển » Thử nghiệm modsThử nghiệm tải avatar thành viênYou cannot reply to topics in this forum

#1admin on 2012-11-20, 13:58 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhThử nghiệm tải avatar thành viên
Lưu ý: Đây là phiên bản thử nghiệm, không có tác dụng "làm đẹp", thế nên không nếu không chắc chắn thì đừng thử, nếu thử thì nhớ lưu lại code gốc trước khi làm.


Code này sẽ giúp bạn tải toàn bộ avatar thành viên trên diễn đàn về dưới dạng mảng Array().

Mảng này có dạng
Code:
Ufmvi[n] = "url avatar";

Trong đó n tương ứng với số thứ tự thành viên, url avatar là link avatar tương ứng.

Sau khi code chạy xong, bạn có thể xuất ra file *.js và gọi avatarThay Templates memberlist_body bằng code dưới đây, nhấn Save nhưng không Publish, chọn Direct preview để xem thử trang.
Code:
<style type="text/css">
.a_fmvi img{width: 32px}
#m_fmvi {
       height: 200px;
       overflow-y: scroll;
       width: 100px
}
#p_fmvi {
       line-height: 20px;
}
#p_fmvi b {
       color: red;
       font-size: 20px;
}
</style>
<div id="m_fmvi">
<!-- BEGIN memberrow -->
   <p class="u_fmvi">
        <span class="l_fmvi">
             {memberrow.U_VIEWPROFILE}
       </span>
      <span class="a_fmvi">
             {memberrow.AVATAR_IMG}
        </span>
     </p>
<!-- END memberrow -->
</div>
<textarea id="userdata" cols="40" rows="5">Ufmvi=Array();</textarea>
<!-- BEGIN switch_pagination -->
   <p id="p_fmvi">{PAGINATION}</p>
<!-- END switch_pagination -->
<p>
   <button onclick="pageU()">Chọn trang</button>
   <button onclick="updateS(30)">Bắt đầu</button>
   <!-- Thay 30 bằng số thành viên trong 1 trang của bạn -->
     <button id="s_fmvi">Dừng lại</button>
     <span id="d_fmvi"></span>
</p>
<script tyle="text/javascript">
function updateU() {
   $(".u_fmvi").each(function () {
      var a = $(this).find(".l_fmvi").text().slice(2);
      var b = $(this).find(".a_fmvi img").attr("src");
      var c = "Ufmvi[" + a + "]=" + "'" + b + "';";
      $("#userdata").val($("#userdata").val() + c)
   })
}
updateU();

function updateS(e) {
   $("#d_fmvi").text("Đang xử lý trang " + $("#p_fmvi b").text());
   var listfmvi = setInterval(function () {
        var d = (eval($("#p_fmvi b").text()) * e);
      $("#d_fmvi").text("Bắt đầu tải trang " + (eval($("#p_fmvi b").text()) + 1));
      $.get('/memberlist?mode=joined&start=' + d + '&tt=1', function (data) {
         if ($(data).find("#m_fmvi").length == 1 && $(data).find("#m_fmvi").text() != "") {
            $("#p_fmvi").html($(data).find("#p_fmvi").html());
            $("#m_fmvi").html($(data).find("#m_fmvi").html());
            updateU();
            $("#d_fmvi").text("Tải xong dữ liệu trang " + $("#p_fmvi b").text());
         } else {
            clearInterval(listfmvi);
            $("#d_fmvi").text("Kết thúc ở trang " + $("#p_fmvi b").text());
            alert("Kết thúc ở trang " + $("#p_fmvi b").text())
         }
      });
   }, 5000);
   $("#s_fmvi").click(function () {
      clearInterval(listfmvi);
        $("#d_fmvi").text("Dừng ở trang " + $("#p_fmvi b").text());
   })
}
function pageU() {
   var n = prompt('Bắt đầu từ trang?', '0');
   window.location.replace('/memberlist?mode=joined&start=' + n + '&tt=1')
}
</script>

Bấm vào Chọn trang và nhấn Ok. Trong trường hợp đang tải phải dừng lại bạn có thể dùng nút này để đến trang cần tải.

Nhấn Bắt đầu để code tự chạy, mình thiết lập 5s tải một trang, nó sẽ chạy liên tục đến hết danh sách.

Dùng nút Dừng lại nếu muốn ngưng tải.

Dùng code này thì mỗi ngày admin phải cập nhật thông tin một lần, 4rum ế quá thì tùy tình hình Thử nghiệm tải avatar thành viên 364988687

punBB nhé, các phiên bản khác cũng làm được nhưng để sau rồi tính, thử bị lỗi thì thông báo tại đây. Thử nghiệm tải avatar thành viên 573363033:

4rum vài chục ngàn thành viên như của pác phutu thì miễn đi nha Thử nghiệm tải avatar thành viên 3764230010
#2admin on 2012-11-20, 14:32 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm tải avatar thành viên
Hàng về: http://www.fmvi.vn/38587.js
3' tải, sửa, xé, xóa hết 5' ^^~
#3admin on 2012-11-21, 10:01 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm tải avatar thành viên
#4Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Thử nghiệm tải avatar thành viên

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt