.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Ý tưởng[Ý tưởng] Xem ảnh và comment giống Facebook lightboxYou cannot reply to topics in this forum

#1truongchun on 2012-07-05, 10:56 http://www.kage9x.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanh[Ý tưởng] Xem ảnh và comment giống Facebook lightbox
Nội dung thì giống tiêu đề rồi, còn cho demo cho các bác dễ tưởng tượng:
[Ý tưởng] Xem ảnh và comment giống Facebook lightbox Facebo10
#2ܓܨܓMxTrường on 2012-07-07, 14:45
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Ý tưởng] Xem ảnh và comment giống Facebook lightbox
Ý tưởng lạ nhỉ ...
Ý tưởng là : .... [Ý tưởng] Xem ảnh và comment giống Facebook lightbox 3573983318 ...
:[Ý tưởng] Xem ảnh và comment giống Facebook lightbox 2728261037: :[Ý tưởng] Xem ảnh và comment giống Facebook lightbox 2728261037:
Cái này có thể được, nhưng theo Trường thì phải để những topic xem ở dạng blog và sử dụng tut light box hay colorbox có sẵn thì sẽ làm được ....
Sẽ bắt tay vào làm thử...
#3zero on 2012-07-07, 22:57 http://en.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Ý tưởng] Xem ảnh và comment giống Facebook lightbox
cái này thì áp dụng cho forum chuyên về ảnh. Giống trang www.designdrops.net
#4Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Ý tưởng] Xem ảnh và comment giống Facebook lightbox

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt