.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Đóng gópĐổi mật khẩu ngay tại Lí Lịch Giống Vbb ( không cần kích hoạt )You cannot reply to topics in this forum

#1tiendat.hksvn on 2012-05-13, 20:03 http://vikopack.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhĐổi mật khẩu ngay tại Lí Lịch Giống Vbb ( không cần kích hoạt )
Vào profile_add_body tìm
Code:
<!-- BEGIN switch_change_password -->
                                <dl>
                                        <dt><label>{L_CHANGE_PASSWORD} : *</label></dt>
                                        <dd><input class="mainoption" type="submit" name="change_password" value="{L_MODIFY}" /></dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_change_password -->
Xóa đi!
Sau đó tìm

Code:
<!-- END switch_emailchange_allowed -->
Chèn đoạn code này lên trên
Code:
<dl>
        <dt><label>{L_CURRENT_PASSWORD}&nbsp;: *</label></dt>
        <dd><input type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" class="inputbox" />
  <div class="clear"></div><span class="italic">Bạn cần khai báo mật khẩu nếu bạn muốn thay đổi nó</span>
  </dd>
</dl>                       
<dl>
        <dt><label>{L_NEW_PASSWORD}&nbsp;: *</label></dt>
          <dd><input type="password" name="new_password" value="{NEW_PASSWORD}" class="inputbox left" />
            <div class="clear"></div><span class="italic">Nhập mật khẩu muốn thay đổi của bạn vào đây</span></dd>
</dl>
<dl>
        <dt><label>{L_CONFIRM_PASSWORD}&nbsp;: *</label></dt>
        <dd><input type="password" name="password_confirm" value="{PASSWORD_CONFIRM}" class="inputbox" />
        <div class="clear"></div><span class="italic">Biết rồi còn hỏi =.="</span>
  </dd>
</dl>

Demo
http://nm0.upanh.com/b1.s26.d2/3a85d8579c87f79a59372e1e020536b5_44686180.untitled.bmp
#2kittynam on 2012-05-13, 22:37 http://a1club.123.st
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Đổi mật khẩu ngay tại Lí Lịch Giống Vbb ( không cần kích hoạt )
cái này trong FM có rồi mà , phải hông.
#3admin on 2012-05-14, 07:53 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Đổi mật khẩu ngay tại Lí Lịch Giống Vbb ( không cần kích hoạt )
Phải nói là giống phiên bản cũ của FM chứ?
Cách đổi pass hiện nay nhìn khá pro, vì đôi khi cần đổi một số thông tin không liên quan đến mật khẩu mà lại thấy 2 ô trống đó cũng kỳ.
#4kentxih2 on 2012-05-14, 10:39 http://xclub11o2.forum.st/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Đổi mật khẩu ngay tại Lí Lịch Giống Vbb ( không cần kích hoạt )
Code không cần thiết _ _! Đổi mật khẩu ngay tại Lí Lịch Giống Vbb ( không cần kích hoạt ) 1371890812
#5Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Đổi mật khẩu ngay tại Lí Lịch Giống Vbb ( không cần kích hoạt )

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt