Go to page : 1, 2  Next.

Post new topic  Reply to topic

 » Nhóm phát triển » Thử nghiệm mods[Thử nghiệm] FancyboxYou cannot reply to topics in this forum

#1admin on 2012-02-18, 23:59 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanh[Thử nghiệm] Fancybox
Bản quyền:
Fancybox v2.0.4 © fancyapps (http://fancyapps.com/fancybox/)
Mousewheel 3.0.6 © 2011 Brandon Aaron (http://brandonaaron.net)
Ứng dụng cho punBB - forumotion bởi baivong © (http://www.fmvi.org/)

Chức năng:

 • Trình diễn loạt ảnh:
  • Trình diễn loạt ảnh theo từng bài viết
  • Loại bỏ ảnh lỗi,
  • Trình diễn ảnh hoặc liên kết ảnh.
  • Sử dụng các nút chức năng, bàn phím hoặc nút cuộn chuột để điều khiển.
  • Kích thước ảnh tự điều chỉnh theo kích thước cửa sổ, có chức năng xem kích thước thật.

 • Phát video youtube từ liên kết trực tiếp:
  • Chuyển liên kết thành ảnh thu nhỏ của video.
  • Phát video đơn hoặc playlist.

 • Thông báo khi có tin nhắn mới


Hướng dẫn: http://www.fmvi.org/t418-huong-dan-su-dung-jquery-plugin-fancybox2-cho-punbb?showpost=2287

Viết bởi baivong - www.fmvi.org
#2admin on 2012-02-19, 00:51 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
[Thử nghiệm] Fancybox 1306a004a7b0324e1590588248202f2d_41069556.images627171ngoctrinhnoiy8phunut
[Thử nghiệm] Fancybox A5ecbd8f28d300a7cd7a4120d1a1394e_41069557.images627172ngoctrinhnoiy6phunut
[Thử nghiệm] Fancybox Ad2a01f1c82349e5043fd22425454af2_41069558.images627173ngoctrinhnoiy1phunut
[Thử nghiệm] Fancybox 888725909e02d42275de3605fc50f82b_41069559.images627174ngoctrinhnoiy2phunut
[Thử nghiệm] Fancybox D1b63c51cf72e8a2c6b1530375e66149_41069561.images627175ngoctrinhnoiy4phunut
[Thử nghiệm] Fancybox Cfc2ef7def41a953bb2e65feaf0b41a5_41069563.images627176ngoctrinhnoiy5phunut
[Thử nghiệm] Fancybox E600e37c00064dad4d49a3d8db2ed3ca_41069564.images627177ngoctrinhnoiy7phunut
[Thử nghiệm] Fancybox 032fbf2870c3e492a9a338b785148b96_41069565.images627178ngoctrinhnoiy3phunut
#4Sấm on 2012-02-19, 07:05 http://www.9xstudio.biz
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
[Thử nghiệm] Fancybox 364988687 Gút rồi [Thử nghiệm] Fancybox 364988687 . Toàn 3 cái hình [Thử nghiệm] Fancybox 1752687915
#5baoden.mango on 2012-02-19, 08:03 http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
click vào link mới ra fancybox ak?
#6admin on 2012-02-19, 09:43 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
[Thử nghiệm] Fancybox Crossfire-8
[Thử nghiệm] Fancybox Crossfire-7
[Thử nghiệm] Fancybox Crossfire-6
[Thử nghiệm] Fancybox Crossfire-5
[Thử nghiệm] Fancybox Crossfire-4
[Thử nghiệm] Fancybox Crossfire-3
[Thử nghiệm] Fancybox Crossfire-2
[Thử nghiệm] Fancybox Crossfire-1
#7admin on 2012-02-19, 09:44 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
[Thử nghiệm] Fancybox Crossf21
[Thử nghiệm] Fancybox Crossf22
[Thử nghiệm] Fancybox Crossf23
[Thử nghiệm] Fancybox Crossf24
[Thử nghiệm] Fancybox Crossf25
[Thử nghiệm] Fancybox Crossf26
[Thử nghiệm] Fancybox Crossf28
[Thử nghiệm] Fancybox Crossf27
#16admin on 2012-02-19, 10:46 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
[Thử nghiệm] Fancybox 6359411189_0ffbb4719f_b
[Thử nghiệm] Fancybox 6365434941_b40047bafc_b
[Thử nghiệm] Fancybox 6360152511_91a2b3fe24_b
[Thử nghiệm] Fancybox 6358802513_77a61e3630_b
#17admin on 2012-02-19, 10:46 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
[Thử nghiệm] Fancybox 6359411189_0ffbb4719f_b
[Thử nghiệm] Fancybox 6365434941_b40047bafc_b
[Thử nghiệm] Fancybox 6360152511_91a2b3fe24_b
[Thử nghiệm] Fancybox 6358802513_77a61e3630_b
#18admin on 2012-02-19, 11:00 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
#19admin on 2012-02-19, 11:59 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
#20meoconboy993 on 2012-02-19, 17:04 http://123bff.co.cc
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
cũng hay nhỉ
#21♥ phutu01 on 2012-02-19, 17:18 http://phutu.7forum.net
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
Nice [Thử nghiệm] Fancybox 2471738894:
#22baoden.mango on 2012-02-19, 17:43 http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
good rùi
#23simon123 on 2012-02-19, 18:14 http://zone-a7.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
sao không hướng dẫn cụ thể cho mọi người baivong nhỉ
#24handsomevip007 on 2012-02-19, 21:11
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
[Thử nghiệm] Fancybox Flag_r10
simon123 wrote:sao không hướng dẫn cụ thể cho mọi người baivong nhỉ
Đang thử nghiệm thì sao hướng dẫn [Thử nghiệm] Fancybox 1564925666
#25notme on 2012-02-20, 12:35
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox
nặng nhỷ [Thử nghiệm] Fancybox 1371890812
#26Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Thử nghiệm] Fancybox

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt